Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Pràctiques amb GC i HPLC. Treballar en el disseny i aplicació del procés analytical. Treballar en un entorn de qualitat.
Crèdits:
10

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ENRIQUETA ANTICO DARO  / CLAUDIA FONTAS RIGAU  / JOSE ANTONIO GARCIA REGUEIRO  / MONICA IGLESIAS JUNCA  / VICTORIA DE LOS ANGELES SALVADO MARTIN  / JUAN MANUEL SANCHEZ NAVARRO
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Altres Competències

 • Dominar la tècnica de cromatografia de gasos
 • Decidir i argumentar quines són les condicions idònies experimentals en cromatografia de gasos
 • Emprar adequadament diferents instruments de cromatografia de gasos
 • Decidir i argumentar les condicions experimentals idònies en cromatografia de líquids
 • Utilitzar adequadament diferents instruments i configuracions en cromatografia de líquids
 • Dominar l'espectrometria de masses i el seu acoblament a la cromatografia de gasos tant des d'un punt de vista teòric com pràctic
 • Argumentar la tècnica de tractament de mostra més adequada a cada problema concret
 • Dominar i utilitzar adequadament els diferents sistemes de gestió de la qualitat als laboratoris
 • Donar resposta a problemes analítics mitjançant les tècniques cromatogràfiques
 • Detectar i resoldre problemes instrumentals de les tècniques cromatogràfiques
 • Resoldre problemes de forma efectiva
 • Treballar en equip i gestionar equips
 • Planificació i organització
 • Sensibilitzar-se per a temes mediambientals
 • Dissenayr, implementar i presentar informes sobre projectes
 • Aplicar coneixements i habilitats a entorns nous o no familiars
 • Promoure una actitud orientada a la motivació

Continguts

1. Entrenament i optimització de cromatografia de gasos i líquids

2. Treballar en el disseny i aplicació del procés analític amb aplicació a mostres reals

3. Treballar en un entorn de qualitat i conèixer els procediments de validació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 5 0 5
Anàlisi / estudi de casos 60 9 69
Cerca d'informació 2 10 12
Elaboració de treballs 3 25 28
Exposició dels estudiants 1 10 11
Treball en equip 60 9 69
Tutories 0 12 12
Total 131 75 206

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Desenvolupament d'una pràctica de GC Es tindrà en compte l'actitud i destresa al laboratori. També es valorarà el grau d'integració dels coneixements adquirits en els mòduls teòrics i la capacitat de prendre decisions 12,5
  Desenvolupament d'una pràctica de HPLC Es tindrà en compte l'actitud i destresa al laboratori. També es valorarà el grau d'integració dels coneixements adquirits en els mòduls teòrics i la capacitat de prendre decisions 12,5
  Presentacions dos informes de les pràctiques, un en format article i l'altre en format PNT, corresponents l'un a la pràctica de GC i l'altre a la pràctica de HPLC Qualitat científica de l'informe presentat. Es tindrà en compte l'avaluació dels resultats obtinguts i la forma en que es discuteixen els resultats. 50
  Presentació oral d'una de les dues pràctiques realitzades Qualitat científica de la presentació. Es tindrà en compte l'avaluació dels resultats obtinguts i la forma en que es discuteixen els resultats, i també aspectes formals, suport informàtic i llenguatge. 25

  Qualificació

  Mitjana ponderada de les activitats d'avaluació. Cal superar cada activitat de forma independent.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  No presentar cap dels informes finals. No assistir a les sessions de laboratori.