Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Coneixer les diferents aplicacions de les tècniques cromatogràfiques. Ressolució de problemes analítics.
Crèdits:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ENRIQUETA ANTICO DARO  / JOSE ANTONIO GARCIA REGUEIRO  / MANUELA HIDALGO MUÑOZ  / MONICA IGLESIAS JUNCA  / VICTORIA DE LOS ANGELES SALVADO MARTIN  / JUAN MANUEL SANCHEZ NAVARRO
Idioma de les classes:
Castellà (50%), Anglès (50%)

Altres Competències

 • Decidir i argumentar quines són les condicions idònies experimentals en cromatografia de gasos
 • Diferenciar els tipus de cromatografia de líquids per valorar i argumentar quin és l'adequat en cada cas.
 • Mantenir-se actualitzat en front els últims avanços en cromatografia de líquids.
 • Dominar les diferents tècniques de tractament de mostra.
 • Argumentar la tècnica de tractament de mostra més adequada a cada problema concret.
 • Donar resposta a problemes analítics mitjançant les tècniques cromatogràfiques.
 • Resoldre problemes de forma efectiva.
 • Planificació i organització.
 • Sensibilitzar-se per a temes mediambientals.
 • Aplicar coneixements i habilitats a entorns nous o no familiars.
 • Domini de l'expressió i la comprensió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professinal derivat del curs del postgrau.
 • Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
 • Desenvolupament d'habilitats informacionals.

Continguts

1. Anàlisi de mostres ambientals

          1.1. Principals compostos d'interés en anàlisi de mostres ambientals.

          1.2. Determinació de gasos atmosfèrics traça

          1.3. Anàlisi d'aigues.

          1.4. Anàlisi de sòls i sediments.

2. Anàlisi d'aliments

          2.1. Composició dels aliments.

          2.2. Determinació de microcomponents, vitamines i provitamines, microcomponents bioactius i additius.

          2.3. Determinació de residus de plaguicides i tòxics.

          2.4. Anàlisi de compostos volàtils en vins

3. Anàlisi clínica i forense.

          3.1. Compostos d'interés en anàlisi clínica i forense.

          3.2. Proteòmica i genòmica.

          3.3. Determinació de fàrmacs i drogues d'abús.

          3.4. Anàlisi d'alè humà.

4. Especiació d'elements traça.

          4.1. Definició d'especiació.

          4.2. Instrumentació. HPLC-ICP.

          4.3. Materials de referència per a anàlisi d'especiació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 15 15
Classes expositives 27 30 57
Elaboració de treballs 0 14 14
Prova d'avaluació 0 11 11
Tutories 3 0 3
Total 30 70 100

Bibliografia

 • Watson, D. (2004). Pesticides, veterinary and other residues in food. Woodhead Pub..
 • Barceló i Cullerés, Damià (1993 ). Environmental analysis : techniques, applications and quality assurance . Amsterdam [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Pérez Bendito, D (1999 ). Environmental analytical chemistry . Amsterdam [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Amann, Anton (cop. 2005 ). Breath analysis for clinical diagnosis and therapeutic monitoring . New Jersey, (etc.): World Scientific. Catàleg
 • Bertholf, Roger L. Winecker, Ruth E. (cop. 2007 ). Chromatographic methods in clinical chemistry and toxicology . Chichester, England [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Nielsen, S. Suzanne (1998 ). Food analysis (2nd ed.). Gaithersburg (Maryland): Aspen. Catàleg
 • Belitz, Hans-Dieter (2004 ). Food Chemistry (3rd. rev. ed.). Berlin [etc.]: Springer. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen teòric Qüestionari tipus test via Moodle 50
Treball sobre una aplicació. Treball bibliogràfic on es recull i analitza la informació sobre un camp d'aplicació de la cromatografia en concret. 50

Qualificació

La mitjana aritmètica entre les dues activitats d'avaluació. És necessari aprova cada part per separat per aprovar l'assigantura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar cap de les dues activitats d'avaluació i no haver assistit a cap sessió expositiva.