Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Conèixer les diferents tècniques de cromatografia de líquids i les tendències actuals.
Crèdits:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Castellà (50%), Anglès (50%)

Altres Competències

 • Dominar els fonaments teòrico-pràctics de la cromatografia de líquids
 • Diferenciar els tipus de cromatografia de líquids per valorar i argumentar quin és l'adequat en cada cas
 • Decidir i argumentar les condicions experimentals idònies en cromatografia de líquids
 • Mantenir-se actualitzat en front dels últims avanços en cromatografia de líquids
 • Donar resposta a problemes analítics mitjançant les tècniques cromatogràfiques
 • Detectar i resoldre problemes instrumentals de les tècniques cromatogràfiques
 • Resoldre problemes de forma efectiva
 • Planificació i organització
 • Aplicar coneixements i habilitats a entorns nous o no familiars
 • Domini de l'expressió i la comprensió del/s idioma/es extrangers per al desenvolupament professional derivat del curs del postgrau
 • Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau
 • Desenvolupament d'habilitats informacionals
 • Desnvolupament d'una perspectiva global del món en l'àrea específica on s'ubica el postgrau

Continguts

1. Introducció a la cromatografia de líquids

2. Classificació de la cromatografia de líquids

          2.1. Cromatografia en columna

          2.2. Cromatografia de líquids d'alta ressolució (HPLC)

3. Instrumentació en HPLC

          3.1. Fase mòbil

          3.2. Bombes recíproques

          3.3. Injector

          3.4. Columna

          3.5. Detector

          3.6. Adquisició i tractament de dades

4. Cromatografia de partició

          4.1. Introducció

          4.2. Cromatografia en fase normal

          4.3. Cromatografia en fase inversa

          4.4. Cromatografia de parells iònics

5. Cromatografia de bescanvi iònic

          5.1. Introducció

          5.2. Fase estacionària

          5.3. Fase mòbil

          5.4. Influència de variables

          5.5. Supressió

6. Cromatografia d'exclusió (SEC-GPC)

          6.1. Introducció

          6.2. Paràmetres de cromatografia d'exclusió

          6.3. Fase estacionària

          6.4. Fase mòbil

7. Cromatografia d'afinitat

          7.1. Introducció

          7.2. Tipus de lligands

          7.3. Materials de suport

          7.4. influència de variables

8. Tècniques acoblades en cromatografia de líquids

          8.1. Acoblaments multidimensionals

          8.2. Acoblaments multimodals

9. Cromatografia de líquids-espectrometria de masses

          9.1. Mètodes d'ionització

          9.2. Analitzadors

          9.3. Anàlisi qualitatiu

          9.4. Anàlisi quantitatiu

10. Problemes en HPLC

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 25 30 55
Elaboració de treballs 0 12 12
Prova d'avaluació 14 14 28
Seminaris 1 1 2
Tutories 0 3 3
Total 40 60 100

Bibliografia

 • Hanai, T. (1999). HPLC a practial guide. RSC.
 • Patonay, G. (1992). HPLC detection. Newer methods. VCH.
 • Lee, M.S. (2002). LC/MS applications in drug development. John Wilwy and sons.
 • Mondello, L., Lewis, A.C., Barte, K.D. (2002). Multidimensional chromatography. John Wiley and sons.
 • Snyder, L.R., Glajch, J.L., Kirkland, J.J: (1997). Practical HPLC method development. Wiley. Catàleg
 • Kromidas, S. (2004). Practical problem solving in HPLC. Wiley-VCH. Catàleg
 • Scott, R.P.W. (1997). Tandem techniques. John Wiley and sons.
 • Ho, Win Fung (cop. 2003 ). High performance liquid chromatography . Cambridge: Royal Society of Chemistry. Catàleg
 • Ardrey, Robert E (2003 ). Liquid chromatography-mass spectrometry : an introduction. Chichester [etc.]: J. Wiley. Catàleg
 • Meyer, Veronika R (cop. 1998 ). Practical high-performance liquid chromatography (3rd ed.). Chichester [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Poole, Colin F (2003 ). The Essence of chromatography . Amsterdam [etc.]: Elsevier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració de treballs 50
Proves d'avaluació escrites a classe i via Moodle Superar el 50% del qüestionari a cada prova 50

Qualificació

La mitjana aritmètica entre les dues activitats d'avaluació. Cal aprovar cada activitat de forma independentment per superar l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar cap de les dues activitats d'avaluació i/o no haver assistit a cap sessió expositiva