Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Conèixer els fonaments de la cromatografia de gasos i l'espectrometria de masses
Crèdits:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Castellà (50%), Anglès (50%)

Altres Competències

 • Dominar la tècnica de cromatografia de gasos
 • Decidir i argumentar quines són les condicions idònies experimentals en cromatografia de gasos.
 • Estar actualitzat davant els nous avanços en cromatografia de gasos.
 • Dominar l'espectrometria de masses i el seu acoblament a la cromatografia de gasos, tant des d'un punt de vista teòric com pràctic.
 • Detectar i resoldre problemes instrumentals de les tècniques cromatogràfiques.
 • Resoldre problemes de forma efectiva.
 • Treballar en equip i gestionar equips
 • Planificació i organització
 • Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars
 • Ús de les eines específiques de TIC per al desnvolupament professional derivat del curs de postrgrau
 • Desenvolupament d'una perspectiva global del món en l'àrea específica on s'ubica el postgrau.

Continguts

1. Introducció a la cromatografia de gasos

2. La columna en GC

          2.1. Introducció

          2.2. Columnes reblertes

          2.3. Columnes capil·lars

          2.4. Mecanismes de retenció en GC

3. Instrumentació en GC

          3.1. Introducció

          3.2. Sistema pneumàtic. Gas portador

          3.3. Sistemes d'injecció

          3.4. Zones escalfades

          3.5. Sistemes de detecció

          3.6. Adquisició i tractament de dades

4. Modes de treball en GC

          4.1. Modes d'injecció.

          4.2. Cromatografia de gasos multidimensional

          4.3. Aspectes pràctics

5. Fonaments de l'espectrometria de masses

6. Instrumentació en MS

          6.1. Aspectes generals

          6.2. Ionització

          6.3. Extracció

          6.4. Analitzadors

          6.5. Detectors

7. Espectrometria de masses en tandem (MS/MS)

8. Introducció a l'acoblament instrumental cromatograg-espectròmetre de masses

9. Cromatografia de gasos-espectrometria de masses

          9.1. Interfase. Evolució històrica.

          9.2. Modes de treball. Aspectes pràctics.

          9.3. Aspectes quali-quanti (llibreries, calibratges, cromatogrames, espectes, ...)

10. Problemes en GC

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 15 15
Classes expositives 20 24 44
Prova d'avaluació 0 5 5
Resolució d'exercicis 17 15 32
Seminaris 1 0 1
Tutories 0 3 3
Total 38 62 100

Bibliografia

 • McNairh, M (1997). Basic Gas Chromatography. John Wiley and Sons.
 • Grob, R.L.; Barry, E.F. (2004). Modern practice of chromatography. Wiley Interscience.
 • Scott, R.P.W. (1997). Tandem techniques. John Wiley and Sons.
 • Dabrio Bañuls, M. V. (cop. 2000 ). Cromatografía y electroforesis en columna . Barcelona [etc.]: Springer-Verlag Ibérica. Catàleg
 • McMaster, Marvin C (1998 ). GC. New York: Wiley. Catàleg
 • Hübschmann, Hans-Joachim (cop. 2001 ). Handbook of GC. Weinheim [etc.]: Wiley-VCH. Catàleg
 • Poole, Colin F (2003 ). The Essence of chromatography . Amsterdam [etc.]: Elsevier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen teòric Superar més del 50% de les qüestions proposades 10
Treball escrit 50
Ressolució de problemes i/o exercicis 40

Qualificació

La mitjana aritmètica entre le activitats d'avaluació. Cal superar cada activitat individualment.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar cap de les activitats d'avaluació i/o no haver assistit a cap sessió expositiva.