Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Mètode Científic i documents científics que serveixen per a transmetre la informació científica
Crèdits:
10

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EMILIO MONTESINOS SEGUI
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CB1 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • CB2 Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • CB4 Saber comunicar les conclusions-i els coneixements i raons últimes que les sustenten-a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • CG1 Recerca, anàlisi i selecció d'informació tècnica i científica.
 • CG4 Redacció de treballs, informes i conclusions i presentació oral en un auditori especialitzat.
 • CG5 Divulgació de coneixement i tecnologia en audiències no especialitzades.

Altres Competències

 • Leer de forma crítica un manuscrito científico. Escribir de un artículo científico. Publicar de un artículo científico. Realizar de una comunicación oral. Realizar un panel. Debatir los resultados presentados en una comunicación oral. Leer de forma crítica una propuesta de proyecto de investigación

Continguts

1. I. EL MÉTODO CIENTÍFICO

2. II. LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

3. III. MANEJO DE BASES DE DATOS PERSONALES DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

4. IV. MÉTODOS AVANZADOS DE EDICIÓN DE TEXTOS

5. V. LOS DOCUMENTOS CIENTÍFICOS EN FORMA ESCRITA

6. VI. COMUNICACIONES ORALES

7. VII. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA Y EN LA UE

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 50 20 70
Elaboració de treballs 0 95 95
Resolució d'exercicis 25 60 85
Total 75 175 250

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Treballs escrits i orals Correcció, capacitat crítica. 65
  Exercicis Correcció. 35

  Qualificació

  El sistema de evaluación es evaluación continuada, en el que se tiene en cuenta todo el trabajo
  realizado por el estudiante durante todo el curso.
  En la evaluación se tienen en cuenta:
  1. Los ejercicios realizados (35 %)
  2. Los trabajos de curso (65 %)
  a. Crítica de un manuscrito (10 %)
  b. Escritura de un artículo científico (25 %)
  c. Realización de un panel (10 %)
  d. Realización de una comunicación oral (20 %)
  3. La asistencia y la participación durante el curso (modula la nota obtenida en los ejercicios
  realizados y en los trabajos de curso)
  Los ejercicios deberán entregarse en las fechas establecidas por cada profesor.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  No presentació de les activitats d'avaluació