Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Característiques dels principals grups de Productes Fitosanitaris utilitzats en l’actualitat per la protecció contra plagues, malalties i males herbes que afecten als cultius.
Crèdits:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EMILIO MONTESINOS SEGUI
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CB4 Saber comunicar les conclusions-i els coneixements i raons últimes que les sustenten-a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • CG1 Recerca, anàlisi i selecció d'informació tècnica i científica.
 • CG2 Anàlisi de situacions tecnològiques en relació amb un entorn social, econòmic i polític concrets i en particular agrícoles.
 • CG3 Capacitat d'anàlisi de situacions noves.
 • CG4 Redacció de treballs, informes i conclusions i presentació oral en un auditori especialitzat.
 • CG5 Divulgació de coneixement i tecnologia en audiències no especialitzades.
 • CG6 Treball cooperatiu en grups petits, multidisciplinaris i multiculturals.
 • CG7 Rigor en els plantejaments de treball, mètodes i elaboració de conclusions des de punts de vista científics, tècnics i ètics.
 • CG8 Capacitat d'aprenentatge permanent.
 • CG9 Esperit crític envers el dogmatisme.
 • CE4 Capacitat per situar el problema i les possibles solucions en el context del cultiu i de l'entorn social, econòmic i legislatiu.
 • CE5 Capacitat per valorar els resultats de les decisions preses

Altres Competències

 • Coneixements de las potencialitats de la lluita química dins dels diferents Programes de lluita Integrada Coneixements de la metodologia existent per abordar el control de una plaga amb l’ús de plaguicides químics. Coneixements de les particularitats dels diferents tractaments, així com les principals avantatges i desavantatges que aquests comportin. Capacitat per ponderar la necessitat d’ un tractament i de valorar dels resultats de les decisions preses.

Continguts

1. Generalitats de Plaguicides

2. Descripció i propietats agronòmiques dels Insecticides.

3. Descripció i propietats agronòmiques dels Fungicides

4. Descripció i propietats agronòmiques dels Herbicides

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 20 30
Classes expositives 24 26 50
Classes pràctiques 14 9 23
Elaboració de treballs 2 20 22
Total 50 75 125

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  proves d'avaluació correcció en les solucions aportades 60
  treballs solucions correctes i capacitat crítica 20
  Informes de pràctiques 20

  Qualificació

  El sistema d’avaluació es Avaluació continuada, en el que se te en compte tot el treball realitzada per
  l’estudiant durant tot el curs.
  En l’ avaluació es te en compte:
  Les notes dels dos exàmens previstos.
  L’assistència, l’aprofitament i els treballs presentats de les classes pràctiques (laboratori, informàtica i seminaris).
  Las notes de les activitats no presencials.
  Cada un dels exàmens se puntua de 1 a 10. La nota d’aquesta part es la mitjana de la nota dels dos exàmens.

  Els estudiants que hagin realitzat amb aprofitament les pràctiques aproven aquesta part per curs. A partir dels informes elaborats es determina una nota de pràctiques (avaluada de 1-10). Se realitza un
  examen de pràctiques per qui hagi faltat a més de la meitat de les sessions pràctiques.
  Cada una de les activitats no presencials es puntuen de 1 a 10. La nota d’aquesta part es la mitjà ponderada de totes les activitats realitzades
  Nota numèrica final = (Nota exàmens)*0’6*1’15 + (Nota Informes Pràctiques) * 0,2 + (Nota activitats no presencials) * 0’2
  La nota numèrica final de cada estudiant s’arrodoneix tenint en compte la seva participació durant el desenvolupament de l’assignatura


  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  No realització d'alguna activitat d'avaluació.