Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Els fonaments i els processos que condueixen a l’establiment d’un estàndard oral de la llengua catalana. Les variacions de registre i dialectals en el marc de la llengua estàndard. La influència de les diverses solucions en l’adquisició i l’ensenyament del català com a L2.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
BLANCA PALMADA FELEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG2 - Analitzar i avaluar amb sentit crític problemes i possibles solucions, i formular judicis de valor que derivin en una presa de decisions reflexiva, crítica i contextualitzada en entorns d'aprenentatge de segones llengües.
 • CE2 - Ser capaç d'abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos de diversitat lingüística.
 • CE11 - Ser capaç d'identificar i descriure les unitats del sistema fònic de l'espanyol / català, i d'analitzar els processos fonètics i fonològics que les afecten.

Continguts

1. Vocals tòniques: sistema vocàlic tònic, efectes de filtre dins L1, asimetries en les vocals mitjanes. Relació amb l'accent. Timbre vocàlic i durada vocàlica. Obertura d'arrel morfològica. Predictibilitat de la pronúncia des de la grafia.

2. Vocals àtones. Freqüència d'aparició de la vocal neutra. Propietats articulatòries de la vocal neutra El contrast amb la vocal baixa. Timbre vocàlic i accent: la reducció vocàlica. Durada, intensitat i accent. Elisió de vocals neutres. Dissimilacions i assimilacions. L'elisió vocàlica en els contactes entre mots. La vocal neutra en els clítics.

3. Propietats articulatòries de les consonants. Reduccions i problemes de pronúncia. Neutralitzacions de sonoritat, segments complexos i vibrant.

4. Propietats acústiques de les consonants: reduccions i errors de percepció. Propietats generals de les assimilacions, les elisions i les epènctesis.

5. Aspectes sil·làbics: síl·labes possibles. Assimetria obertura-coda. Diftongs. Fenòmens d'enllaç en fonologia de la frase.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes pràctiques 15 0 15
Elaboració de treballs 4 20 24
Lectura / comentari de textos 3 5 8
Resolució d'exercicis 8 20 28
Total 30 45 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Estudi obert sobre un conjunt de pronúncies. Anàlisi i valoració. 100

  Qualificació

  La pertinència i l'adequació de la solució al cas pràctic proposat. L'argumentació de la proposta i el grau de desenvolupament de aplicacions que es presenten.