Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Presentació dels models d’adquisició de la competència fonètica a partir de casos i problemes referits a l’aprenentatge del català com a L2. Anàlisi contrastiva de sistemes fonològics i fonètics i classificació d’errors. Models i procediments per a l’avaluació de la pronunciació. Estratègies de correcció de la pronunciació.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
BLANCA PALMADA FELEZ
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CG2 - Analitzar i avaluar amb sentit crític problemes i possibles solucions, i formular judicis de valor que derivin en una presa de decisions reflexiva, crítica i contextualitzada en entorns d'aprenentatge de segones llengües.
 • CE4 - Ser capaç d'analitzar de manera crítica materials didàctics i recursos d'ensenyament de segones llengües.
 • CE6 - Reconèixer les característiques específiques de l'espanyol / català que donen lloc a dificultats en l'aprenentatge d'aquesta llengua com a L2 i saber relacionar amb el progrés de la interllengua dels aprenents.
 • CE7 - Ser capaç de detectar les dificultats dels aprenents d'espanyol o de català com a L2 que estan relacionades amb les característiques gramaticals de l'L1.
 • CE11 - Ser capaç d'identificar i descriure les unitats del sistema fònic de l'espanyol / català, i d'analitzar els processos fonètics i fonològics que les afecten.

Continguts

1. Escoltar, percebre, entendre

2. Observació i anàlisi de pronúncies. Transcripció fonètica. Models descriptius. Dificultats articulatòries i acústiques.

3. Estudi de casos. Tècniques de correcció de la pronúncia. Tècniques de reaprenentatge perceptiu.

4. La incorporació dels elements suprasegmentals. La posició de l'accent i l'entonació. Pràctiques d'adquisició de nous patrons.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 52 23 75
Total 52 23 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Anàlisi de pronúncies en funció de L1. Estudi de casos. Descripció i anàlisi dels patrons recurrents en els defectes de pronúncia. Error i accent. Selecció de solucions.
  Adequació de l'anàlisi 100

  Qualificació

  La pertinència i l'adequació de la solució al cas pràctic proposat. L'argumentació de la proposta i el grau de desenvolupament de aplicacions que es presenten.