Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Pautes bàsiques per a la difusió de la recerca lingüística en ELE
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MONTSERRAT BATLLORI DILLET  / BEATRIZ BLECUA FALGUERAS
Idioma de les classes:

Competències

 • CG4 - Saber transmetre d'una manera clara i sense ambigüitats a un públic especialitzat o no, resultats procedents de la investigació lingüística i sociològica així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten.
 • CG5 - Haver desenvolupat l'autonomia suficient per desenvolupar investigacions i col · laboracions científiques dins l'àmbit de l'aprenentatge deles segones llengües i en contextos interdisciplinaris.
 • CE1 - Conèixer i reflexionar sobre els factors individuals més rellevants que incideixen en l'aprenentatge d'una segona llengua.
 • CE4 - Ser capaç d'analitzar de manera crítica materials didàctics i recursos d'ensenyament de segones llengües.

Continguts

1. Els alumes s’hauran d’assegurar la capacitat de fer presentacions per escrit de materials acadèmics i dels resultats de les seves recerques.

2. Se’ls proporcionaran els mitjans per a conèixer la manera de presentar continguts estructuradament i amb els requisits que són habituals en la redacció de material acadèmic.

3. Els alumes s’hauran d’assegurar la capacitat de fer presentacions públiques de caràcter científic o acadèmic.

4. Se’ls proporcionaran els mitjans per a preparar una presentació de diapositives comparable al lliurament d’una comunicació en un congrés, que hauran d’exposar davant del professor.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 20 0 20
Elaboració de treballs 3 25 28
Exposició dels estudiants 3 20 23
Resolució d'exercicis 1 3 4
Total 27 48 75

Bibliografia

 • Booth, Vernon (1993). Communicating in Science. Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Cassany, Daniel (1993). La cuina de l’escriptura. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Couto, Manuel (2002). Cómo hablar bien en público: comunicar, persuadir y convencer con palabras. Barcelona: Gestión 2000. Catàleg
 • Gibaldi, Joseph (2003). MLA Handbook for Writers of Research Papers (6a). New York: The Modern Language Association of America. Catàleg
 • Hughes, Dominic, & Benedict Phillips (2000). The Oxford Union Guide to Speaking in Public. London: Virgin.
 • Martínez de Sousa, José (1994). Manual de edición y autoedición. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Martínez de Sousa, José (2000). Manual de estilo de la lengua española. Gijón: Trea. Catàleg
 • Mestres, Josep M., Joan Costa, Mireia Oliva & Ricard Fité (2007). Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos (3a). Vic / Barcelona: Eumo / Rosa Sensat / Universitat de Barcelona / Universitat Pompeu Fabra. Catàleg
 • Rubio, Joana, & Francesc Puigpelat (2007). Com parlar bé en públic. Barcelona: Mina. Catàleg
 • Turabian, Kate L. (2003). A Manual for Writers of Research Papers, Theses and Dissertations (7a., revisada). Chicago-Londres: University of Chicago. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Els alumes triaran un article de la seva especialitat d’entre 15 i 20 pàgines i en faran un resum acompanyat d’un comentari crític personal. En l’avaluació del resum es tindrà en compte la bona comprensió dels continguts, la capacitat de síntesi, la claredat d’exposició i la correcció lingüística. 50
Els alumes copiaran la bibliografia de l’article ressenyat segons dues normes de citació diferents provinents de revistes de la seva especialitat que obtindran oportunament. En l’avaluació de l’exercici es tindrà en compte el rigor en l’aplicació de les normes. 10
Els alumes triaran un article de la seva especialitat d’entre 15 i 20 pàgines i en faran una presentació davant del professor ajustada a les característiques d’una comunicació de congrés. En l’avaluació de l’exposició es tindrà en compte la capacitat de síntesi, ajustant-se al temps previst, l’eficàcia i la claredat expositiva i la correcció lingüística. 40

Qualificació

En l’avaluació del resum es tindrà en compte la bona comprensió dels continguts, la capacitat de síntesi, la claredat d’exposició i la correcció lingüística; en l’avaluació de l’exercici, el rigor en l’aplicació de les normes. En l’avaluació de l’exposició es tindrà en compte la capacitat de síntesi, ajustant-se al temps previst, l’eficàcia i la claredat expositiva i la correcció lingüística.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Per a aprovar l'assignatura cal presentar els treballs que es demanen.