Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Aquesta assignatura tractarà els següents aspectes: descripció dels recursos basats en les TIC disponibles en l'actualitat per a la pràctica d'ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres; anàlisi de bones pràctiques docents amb l'ús de les TIC; disseny d'activitats d'ensenyament-aprenentatge amb l'ús de les TIC; tècniques d'integració de les TIC en la pràctica docent.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI CICRES BOSCH
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI CICRES BOSCH
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

 • CG1 - Haver adquirit coneixements avançats i demostrat una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en el camp dels ensenyaments d'espanyol / català com a segones llengües.
 • CG3 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CE4 - Ser capaç d'analitzar de manera crítica materials didàctics i recursos d'ensenyament de segones llengües.
 • CE13 - Conèixer i saber integrar els recursos TIC en la pràctica docent

Continguts

1. Descripció dels recursos basats en les TIC disponibles en l'actualitat per a la pràctica d'ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres.

2. Participació en un projecte de telecomunicació amb estudiants d'ELE.

3. Anàlisi de bones pràctiques docents amb l'ús de les TIC.

4. Disseny d'activitats d'ensenyament-aprenentatge amb l'ús de les TIC.

5. Tècniques d'integració de les TIC en la pràctica docent.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 21 54 75
Total 21 54 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Classes teòriques, pràctiques i participatives. Anàlisi de casos. Simulacions. Preparació de materials i exposició dels estudiants. 100

  Qualificació

  - S'avaluarà la qualitat dels exercicis, treballs i materials elaborats pels estudiants.
  - També s'avaluarà la qualitat de les sessions del projecte d'ensenyament d'ELE en línia.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  - No haver assistit regularment a les classes;
  - No haver participat en totes les sessions programades del projecte de telecomunicació; o
  - No haver fet les activitats d'avaluació que determini el professor.