Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
'Aproximació a l'estudi de les relacions entre els processos de construcció de memòries i identitats individuals i col•lectives a l’època contemporània, amb especial èmfasi en el segle XX. Aquest plantejament general es materialitza en l'anàlisi de l'impacte que les ideologies totalitàries van tenir sobre un conjunt d'intel•lectuals que s’havien reclamat hereus i partícips de les tradicions liberals. '
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANGEL DUARTE MONTSERRAT
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • CB1 Seleccionar de manera adequada les fonts i la informació que permetin desenvolupar una recerca original que aporti nous coneixements en el camp de les ciències humanes.
 • CB2  Analitzar problemes nous en tota la seva complexitat i proposar la seva solució des d'una perspectiva multidisciplinària.
 • CE2  Explorar noves vies de creació de coneixement, en investigacions concretes de l'àmbit humanístic, a partir del coneixement i la reflexió sobre una pluralitat de línies de recerca desenvolupades en aquest àmbit.
 • CE3  Avançar i aprofundir, en el registre que correspon a un postgrau, en el coneixement de problemàtiques concretes plantejades en les diferents disciplines de l'àmbit de les ciències humanes.
 • CE4  Aplicar, en investigacions concretes de l'àmbit humanístic, la terminologia i els marcs conceptuals adequats i estar en condicions de relacionar els problemes específics d'aquestes investigacions amb les teories de referència.
 • CE6  Analitzar i interpretar, amb el màxim rigor acadèmic, i en la seva forma original, les fonts primàries de les investigacions en ciències humanes, ja siguin documentals, materials o iconogràfiques.

Altres Competències

 • Desenvolupament de la capacitat d'anàlisi i reflexió crítica necessària per a la creació de nou coneixement en el camp de les ciències humanes i socials.
 • Preparació com a investigador professional en el camp de les ciències humanes i socials.
 • Desenvolupament de la capacitat de comunicar socialment els resultats de la recerca.
 • Domini dels mètodes de recerca humanística i social.

Continguts

1. Biografia, autobiografia i memòria

2. Intel.lectuals, empremta biogràfica i història social de la cultura

3. Un estudi de cas: Manuel Brunet per Francesc Montero (1 sessió amb la presència del biògraf)

4. Un estudi de cas: Eugeni d'Ors

5. Científic professional i compromís intel*lectual: Carlos Castilla del Pino i l'autobiografia

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Charle, Christophe (1985 ). Dictionnaire biographique des universitaires aux XIXe et XXe siècles . Paris: Institut national de Recherche Pédagogique :Éditions du CNRS. Catàleg
 • Charle, Christophe. Histoire des universités . . Catàleg
 • Charle, Christophe (cop. 1994 ). La République des universitaires 1870-1940 . Paris: Éditions du Seuil. Catàleg
 • Bourdieu, Pierre (2013). La nobleza de estado. Educación de élite y espiritu de cuerpo. Buenos Aires: Siglo XXI.
 • Bourdieu, Pierre; Passeron, Jean-Claude (2006). Los herederos. Los estudiantes y la cultura. Buenos Aires: Siglo XXI.
 • Montero Aulet, Francesc (2016). Manuel Brunet : el periodisme d'idees a l'ull de l'huracà. Barcelona: Catarroja: Afers.
 • Fuentes Codera, Maximiliano (2017). Un viaje por los extremos. Eugenio d'ora en la crisis del liberalismo. Granada: Tomares.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Es valorarà la participació activa en els debats de les classe-seminari (30% de la nota).
Es valorarà un treball escrit prèviament pactat amb el professor que imparteix l'assignatura (70% de la nota). En aquest treball l'estudiant haurà de plantejar un dels aspectes tratcats a l'aula fent un ús crític i reflexiu de les lectures efectuades.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat els alumnes que no entreguin el treball escrit o que no assisteixin sistemàticament a les classes-seminari.