Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'objectiu de l’aquesta matèria és abordar, a partir de la presentació de recerques en curs alguns processos bàsics de transformació del món rural modern i contemporani mitjançant un enfocament d'història comparada
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAQUIM MARIA PUIGVERT SOLA  / ROSA ROS MASSANA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CB1 Seleccionar de manera adequada les fonts i la informació que permetin desenvolupar una recerca original que aporti nous coneixements en el camp de les ciències humanes.
 • CB2  Analitzar problemes nous en tota la seva complexitat i proposar la seva solució des d'una perspectiva multidisciplinària.
 • CE2  Explorar noves vies de creació de coneixement, en investigacions concretes de l'àmbit humanístic, a partir del coneixement i la reflexió sobre una pluralitat de línies de recerca desenvolupades en aquest àmbit.
 • CE3  Avançar i aprofundir, en el registre que correspon a un postgrau, en el coneixement de problemàtiques concretes plantejades en les diferents disciplines de l'àmbit de les ciències humanes.
 • CE4  Aplicar, en investigacions concretes de l'àmbit humanístic, la terminologia i els marcs conceptuals adequats i estar en condicions de relacionar els problemes específics d'aquestes investigacions amb les teories de referència.
 • CE6  Analitzar i interpretar, amb el màxim rigor acadèmic, i en la seva forma original, les fonts primàries de les investigacions en ciències humanes, ja siguin documentals, materials o iconogràfiques.

Continguts

1. Els processos de canvi social en el món rural d'Antic Règim: els grups socials humils a la Catalunya del segle XVIII.

2. Família, herència i canvi social: canvis i continuïtats en el sistema hereditari català en els segles XVIII-XIX

3. Un exemple d'industrialització en l'àmbit rural: la manufactura del suro

4. Els professionals liberals en el món rural: orígens geogràfics i socials

5. Les pràctiques professionals dels metges, farmacèutics, veterinaris i arquitectes

6. Els processos d'urbanització del món rural

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 18 0 18
Elaboració de treballs 0 30 30
Lectura / comentari de textos 0 27 27
Total 18 57 75

Bibliografia

 • Vries, Jan de (2009 ). La Revolución industriosa : consumo y economía doméstica desde 1650 hasta el presente . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • De Moor, Tine and Van Zanden, Jan Luiten (2010). Girl power: the European marriage pattern and labour markets in the North Sea.... Economic History Review, 63(1), 1-33
 • Moreno Claverías, Belén (2007 ). Consum i condicions de vida a la Catalunya moderna : El Penedès, 1670-1790 . Vilafranca del Penedès: Edicions i Propostas Culturals Andana. Catàleg
 • Marfany, Julie (2012). Land, Proto-industry and Population in Catalonia, c.1680-1829. Farnham: Aldershot.
 • Congost, Rosa; Ros, Rosa; Saguer, Enric (2016). Beyond Life Cycle and Inheritance Strategies:The Rise of a Middling Social Group. Journal of Social History, 49(3), 617-646
 • Dennison, Tracy and Ogilvie, Sheilagh (2014). Does the European Marriage Pattern Explain Economic Growth?. Journal of Economic History, 74(3), 651-693
 • Barrera González, Andrés (1990). Casa, herencia y familia en la Cataluña rural. Madrid: Alianza.
 • Ferrer Alòs, Llorenç (2007). Hereus, pubilles i cabalers. El sistema d'hereu a Catalunya. Catarroja: Afers.
 • Gaziel (1970). Sant Feliu de la Costa Brava, dins Obres completes: obra catalana. Barcelona: Selecta.
 • Pla, Josep (2004). El meu país. Barcelona: Destino.
 • Zapata, Santiago (1996). Corcho extremeño y andaluz, tapones gerundenses. Revista de Historia Industrial, 10(),
 • Villacor6ta, Francisco (1989). Profesionales y burócratas: Estado y poder corporativo en la España del siglo XX. Madrid: Siglo XXI.
 • Banti, Alberto Maria (1994). "Burgesies de les 'professions' a l'Europa del segle XIX". Recerques, (28), 23-41
 • Jacobson, Stephen (2015). Els advocats de Catalunya. Dret, societat i política a Barcelona, 1759-1900. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.
 • Puigvert i Solà, Joaquim M (2002). "Els professionals de la sanitat a la Catalunya de mitjan segle XIX". Baracelona. Quaderns d'Història, (6), 173-188
 • Aguilar, Raül (2012). Memòries d'una feixa. La urbanització d'un poble de pagès . Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració d'un treball escrit sobre algun aspecte de les lliçons 1, 2 i 3, a partir de bibliografia específica. 35
Elaboració d'un treball escrit sobre algun aspecte de les lliçons 4, 5 i 6, a partir de bibliografia específica. 35

Qualificació

Es tindrà en compte l'assistència i la participació activa a les sessions dels seminaris (30%) i la qualitat (contingut, estructura, presentació acadèmica) dels treballs escrits (70%).

Observacions

.