Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
'Exploració dels trets característics de l'Humanisme, amb especial atenció al seu impacte en el món hispànic. Àrees de consideració particular: l'Humanisme català i italià; els avatars hispànics del pensament renaixentista.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EUGENIA FOSALBA VELA  / MARIA ANGELA VILALLONGA VIVES
Idioma de les classes:

Competències

 • CB1 Seleccionar de manera adequada les fonts i la informació que permetin desenvolupar una recerca original que aporti nous coneixements en el camp de les ciències humanes.
 • CB2  Analitzar problemes nous en tota la seva complexitat i proposar la seva solució des d'una perspectiva multidisciplinària.
 • CE2  Explorar noves vies de creació de coneixement, en investigacions concretes de l'àmbit humanístic, a partir del coneixement i la reflexió sobre una pluralitat de línies de recerca desenvolupades en aquest àmbit.
 • CE3  Avançar i aprofundir, en el registre que correspon a un postgrau, en el coneixement de problemàtiques concretes plantejades en les diferents disciplines de l'àmbit de les ciències humanes.
 • CE4  Aplicar, en investigacions concretes de l'àmbit humanístic, la terminologia i els marcs conceptuals adequats i estar en condicions de relacionar els problemes específics d'aquestes investigacions amb les teories de referència.
 • CE6  Analitzar i interpretar, amb el màxim rigor acadèmic, i en la seva forma original, les fonts primàries de les investigacions en ciències humanes, ja siguin documentals, materials o iconogràfiques.

Continguts

1. Els inicis de l'Humanisme. Petrarca i els primers humanistes. La reforma del llenguatge. El món escolàstic.

2. L'Europa del segle XVI i la figura d'Erasme de Rotterdam. El conflicte religiós.

3. L'Humanisme a finals del segle XVII. Interpretacions històriques. Nous corrents intel·lectuals. El descobriment de l'hel·lenisme.

4. Humanisme i Revolució científica. Obres i autors. ambients Intel·lectuals. Montaigne. Cervantes. Galileu. Literatura i ciència al segle XVII.

5. Les amistats de Garcilaso de la Vega a Nàpols (1532-1536)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 5 15 20
Classes participatives 20 0 20
Elaboració de treballs 0 20 20
Lectura / comentari de textos 5 10 15
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Rico, Francisco (2002 ). El Sueño del humanismo : de Petrarca a Erasmo (Nueva ed., correg. y aum.). Barcelona: Destino. Catàleg
 • Augustijn, Cornelis (cop. 1990 ). Erasmo de Rotterdam : vida y obra . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Burke, Peter (1993 ). El Renacimiento italiano : cultura y sociedad en Italia . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Cappelli, Guido M (cop. 2007 ). El Humanismo italiano : un capítulo de la cultura europeaentre Petrarca y Valla . Madrid: Alianza. Catàleg
 • MacKenney, Richard (cop. 1996 ). La Europa del siglo XVI : expansión y conflicto . Torrejón de Ardoz: Akal. Catàleg
 • Kraye, Jill (cop. 1998 ). Introducción al humanismo renacentista . Madrid: Cambridge University Press. Catàleg
 • Saavedra Fajardo, Diego de (cop. 2006 ). República literaria . Barcelona: Crítica. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Explicació i diàleg a classe 15
Lectura i comentari de textos. comprnesió de le sproblemàtiques concretes. 10
Treball final personalitzat i com a medi per redactar un Treball de Recerca en el Màster. 75

Qualificació

Es farà un únic treball amb un dels dos professors que comparteixen l'assignatura a triar per l'alumne.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació d'un treball personal d'acord amb les normes de l'assignatura implica la nota de No presentat.