Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'objectiu d´'aquesta matèria és abordar, a partir de la presentació de recerques en curs programades per l'Institut de Recerca Històrica de la UdG, diverses temàtiques de l'època medieval. Una part important de les sessions es dedicarà als estudis sobre les dones.
Crèdits:
3

Grups

Competències

 • CB1 Seleccionar de manera adequada les fonts i la informació que permetin desenvolupar una recerca original que aporti nous coneixements en el camp de les ciències humanes.
 • CB2  Analitzar problemes nous en tota la seva complexitat i proposar la seva solució des d'una perspectiva multidisciplinària.
 • CE2  Explorar noves vies de creació de coneixement, en investigacions concretes de l'àmbit humanístic, a partir del coneixement i la reflexió sobre una pluralitat de línies de recerca desenvolupades en aquest àmbit.
 • CE3  Avançar i aprofundir, en el registre que correspon a un postgrau, en el coneixement de problemàtiques concretes plantejades en les diferents disciplines de l'àmbit de les ciències humanes.
 • CE4  Aplicar, en investigacions concretes de l'àmbit humanístic, la terminologia i els marcs conceptuals adequats i estar en condicions de relacionar els problemes específics d'aquestes investigacions amb les teories de referència.
 • CE6  Analitzar i interpretar, amb el màxim rigor acadèmic, i en la seva forma original, les fonts primàries de les investigacions en ciències humanes, ja siguin documentals, materials o iconogràfiques.

Continguts

1. M. Elisa Varela-Rodríguez. 1. La història i els estudis de la cultura femenina 2. La història vivent. 3. Seminari de cultura escrita (14 i 15 de desembre de 2017). Com i què volem escriure de les nostres matèries i com i què volem ensenyar i fer conèixer a la societat? S'ESTÀ CONFEGINT EL PROGRAMA, TAN AVIAT ESTIGUI ES PENAJARÀ

2. J.M. Ruiz Simon. La història dels sentiments: pensar i dir l'amor a l'Edat Mitjana.

3. Prof. Joan Molina Figueras 1. 2.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 0 30 30
Lectura / comentari de textos 0 27 27
Seminaris 18 0 18
Total 18 57 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Sessions de seminari 30 30
  Treball relacionat amb el contingut d'algun o alguns seminaris i de les lectures realitzades. 70

  Qualificació

  Es tindrà en compte l'assistència i la participació activa a les sessions del seminari (30%) i la qualitat (contingut, estructura, presentació acadèmica) del treball escrit (70%).

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  L'estudiant ha d'acreditar haver assistit a un mínim de 18 hores dels seminaris programats i presentar un treball sobre alguna de les temàtiques tractades en algun o alguns d'aquests seminaris.

  Observacions

  Atesa la diversitat de seminaris no ha estat possible confegir una bibliografia general. A cada seminari s'aportarà bibliografia específica.

  .