Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
En aquesta assignatura es formarà els alumnes en la documentació de camp pròpia de l’arqueologia clàssica. Concretament: documentar,analitzar i comprendre estructures arqueològiques. També se centrarà en la identificació i classificació de la cultura material protohistòrica i d'època clàssica.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP MARIA NOLLA BRUFAU
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Francès (5%), Italià (5%)

Competències

 • CB1 Seleccionar de manera adequada les fonts i la informació que permetin desenvolupar una recerca original que aporti nous coneixements en el camp de les ciències humanes.
 • CB2  Analitzar problemes nous en tota la seva complexitat i proposar la seva solució des d'una perspectiva multidisciplinària.
 • CE2  Explorar noves vies de creació de coneixement, en investigacions concretes de l'àmbit humanístic, a partir del coneixement i la reflexió sobre una pluralitat de línies de recerca desenvolupades en aquest àmbit.
 • CE3  Avançar i aprofundir, en el registre que correspon a un postgrau, en el coneixement de problemàtiques concretes plantejades en les diferents disciplines de l'àmbit de les ciències humanes.
 • CE4  Aplicar, en investigacions concretes de l'àmbit humanístic, la terminologia i els marcs conceptuals adequats i estar en condicions de relacionar els problemes específics d'aquestes investigacions amb les teories de referència.
 • CE6  Analitzar i interpretar, amb el màxim rigor acadèmic, i en la seva forma original, les fonts primàries de les investigacions en ciències humanes, ja siguin documentals, materials o iconogràfiques.

Altres Competències

 • Identificar, classificar i entendre l'epigrafia llatina

Continguts

1. Introducció. Generalitats. Història de l’epigrafia. Importància i interès del seu estudi. Els grans repertoris epigràfics. Nocions d’edició i presentació del material epigràfic.

2. L’alfabet llatí: origen i evolució. Capital arcaica. Capital quadrada. Capital actuària. Altres tipus de lletres. La forma de les lletres. Els nexes. Sigles i abreviatures. Els numerals. Punts de separació i altres senyals.

3. El nom a Roma. Elements i evolució històrica.

4. Títols, càrrecs i honors. El cursus senatorial. El cursus eqüestre. Cursus mixt. Cursus inferior.

5. L’emperador i la família imperial. Les titulacions imperials. Evolució i canvis.

6. Tipus d’inscripcions: honorífiques, funeràries, votives, commemoratives. Inscripcions públiques i privades. Tabellae defixionum.

7. Altres textos epigràfics. La seva importància.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 18 0 18
Resolució d'exercicis 0 57 57
Total 18 57 75

Bibliografia

 • P. Batlle (1963). Epigrafía latina. Barcelona: CSIC.
 • J.-M. Lassère (2005). Manuel d'épigraphie romaine. París: Errance.
 • A. Alföldy (1975). Historia social de Roma. Madrid: Alianza Editorial.
 • A. Alföldy (1975). SDiev römische Inschriften von Ta. Berlín: Institut Arqueològic Alemany.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis vinculats als tems 1 a 7 Grau d'assoliment de les competències vinculades 100

Qualificació

.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar cap treball