Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'anàlisi de les dades d'una recerca en l'àmbit de la salut. Regressió múltiple amb SPSS.Dissenys amb més d'un factor. Predicció de la pertinença a un grup: Anàlisi Discriminant i regressió logística amb SPSS.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA EUGENIA GRAS PEREZ
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 Aula 35 - A

Competències

 • CG1- Recollir i seleccionar les fonts i la informació rellevant que permeti desenvolupar una recerca original que aporti coneixement nou en el propi àmbit de coneixement
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adaptant-se a l'auditori o als destinataris (audiències expertes i no expertes) i utilitzant els suports i / o recursos que fan més eficaces les produccions orals i escrites
 • CG7- Elaborar diverses alternatives creatives en relació als objectius de la investigació i triar una de les opcions havent valorat incerteses i riscos

Altres Competències

 • aplicar les tècniques estadístiques adequades per a l'anàlisi dels resultats d'una recerca quantitativa.
 • Interpretar correctament els resultats d'una recerca quantitativa.
 • Saber utilitzar un paquet estadístic per a l'anàlisi de dades d'una recerca quantitativa.

Continguts

1. L'anàlisi de les dades d'una recerca en l'àmbit de la salut. Selecció d'una prova estadística amb una variable dependent i múltiples variables independents.

2. Regressió múltiple amb SPSS.

3. Dissenys amb més d'un factor. L'anàlisi de la variància factorial amb SPSS.

4. Predicció de la pertinença a un grup: Análisi discriminant i regressió logística amb SPSS.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 7,5 0 7,5
Resolució d'exercicis 22,5 45 67,5
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Domènech i Massons, Josep Mª (1993 ). Introducción al análisis de la variancia (Ed. 1993). Bellaterra: UAB. Catàleg
 • Domènech i Massons, Josep Mª (1985 ). Métodos estadísticos : modelo lineal de regresión . Barcelona: Herder. Catàleg
 • Font-Mayolas, Sílvia (2008 ). Programes preventius de les drogodependències : guia d'avaluació . Barcelona: Diputació de Barcelona. Àrea de Benestar Social. Catàleg
 • Hair, Joseph F. (DL 1999 ). Análisis multivariante (5ª ed). Madrid: Prentice-Hall. Catàleg
 • Hernández Sampieri, Roberto (1998 ). Metodología de la investigación (2ª ed.). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Kerlinger, Fred N (cop. 2002 ). Investigación del comportamiento (4ª ed.). México [et al.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Pérez López, César (2005 (1 CD-ROM) ). Métodos estadísticos avanzados con SPSS . Madrid: Thomson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Primera activitat: Regressió múltiple Correcta aplicació de les tècniques estadístiques i interpretació dels resultats. 33,3
Segona activitat: Anàlisi de la variància factorial. Correcta aplicació de les tècniques estadístiques i interpretació dels resultats. 33,3
Tercera activitat: Anàlisi discriminant i regressió logística Correcta aplicació de les tècniques estadístiques i interpretació dels resultats 33,4

Qualificació

L'avaluació es farà de manera continuada al llarg del curs a partir de la realització d'activitats pràctiques relacionades amb els continguts de l'assignatura.

Es valorarà tant la selecció i aplicació correcta de les tècniques estadístiques amb el paquet estadístic SPSS, com la interpretació dels resultats obtinguts.

Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir una qualificació igual o superior a 5 punts.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants que no presentin CAP de les activitats proposades obtindran la qualificació "no presentat".

Assignatures recomanades

 • Metodologia de la recerca II
 • Processament de dades