Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Organització i anàlisi descriptiva de dades univariants i bivariants. Introducció a la teoria de la probabilitat. Mostreig i distribucions mostrals.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA CARME SAURINA CANALS
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 Aula 35 - A

Competències

  • CG4- Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
  • CG7- Elaborar diverses alternatives creatives en relació als objectius de la investigació i triar una de les opcions havent valorat incerteses i riscos

Continguts

1. 1. Organització i anàlisi descriptiva de dades univariants

2. 2. Organització i anàlisi descriptiva de dades bivariades. Relació entre dues variables numèriques: regressió lineal simple. Relació entre dues variables categòriques i entre una variable categòrica i una variable numèrica.

3. 3. Introducció a la teoria de la Probabilitat. Models de distribució de probabilitat. La distribució Normal

4. 4. Mostreig i distribucions mostrals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 13 14 27
Classes pràctiques 13 12 25
Prova d'avaluació 2 9 11
Resolució d'exercicis 4 10 14
Total 32 45 77

Bibliografia

  • Coenders, Germà (2010 ). Estadística aplicada a l'economia, l'empresa i les finances . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
  • Coenders, Germà (2009 ). Tècniques d'anàlisi turística . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
  • Novales Cinca, Alfonso (1997 ). Estadística y econometría . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Entrega d'exercicis pràctics Lliurament de tres exercicis pràctics d'anàlisi de dades del món de la salut (resolts mitjançant el programari SPSS) i entrega d'exercicis de comprensió de la distribució normal 60
Prova d'avaluació Exercici individual teórico-pràctic de consolidació de coneixements 40

Qualificació

Les activitats d'avaluació que es proposen i que s'han d'entregar durant el curs representaran un 60% de la nota global de l'assignatura. L'exercici individual que representa el 40% restant, avaluarà de forma global els continguts de l'assignatura de Processament de Dades.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:

Es considerarà la qualificació de no presentat si l'estudiant no es presenta a la prova d'avalució individual, independentment del fet d'haver entregat els exercicis d'avaluació continuada.

Observacions

Es recomana haver cursat l'assignatura metodología de la recerca I abans de fer aquesta assignatura