Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Adaptacions morfològiques, fisiològiques i comportamentals de la fauna marina, terrestre i d'aigües epicontinentals als canvis ambientals. Impactes antropogènics sobre la fauna; efectes sobre els individus i les poblacions. Exemples de respostes adaptatives a l'activitat humana. Presentació de casos pràctics de gestió i control.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CG2 - Obtenir i seleccionar les fonts i la informació utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació, especialitzades, per desenvolupar una investigació original i que incorpori idees, de manera crítica i creativa.
 • CG3 - Comunicar-se oralment i per escrit utilitzant les tècniques que fan més efectius els discursos
 • CE1 - Aplicar el concepte de complexitat a l'anàlisi ia la interpretació dels processos i canvis ambientals.
 • CE3 - Analitzar i interpretar els mecanismes de resposta i gestió dels processos i canvis ambientals

Altres Competències

 • Interpretar dades experimentals obtingudes en estudis de camp i/o laboratori en base als coneixements teòrics adquirits
 • Posar en context el problema que s'ha de resoldre i tenir suficients recursos, habilitats i iniciativa per a resoldre'l
 • Fer una recerca bibliogràfica sobre un tema concret mitjançant l'ús de bases de dades
 • Interpretar dades qualitativament
 • Aplicar els coneixements i les habilitats per resoldre problemes en entorns nous o no familiars i en contextos amplis relatius al medi ambient
 • Entendre i sintetitzar un article científic
 • Treball en equip
 • Saber contextualitzar un tema adequadament
 • Expressió oral

Continguts

1. S'analitzen quines adaptacions es detecten en aquelles espècies que manifesten diferents graus de tolerància a l'home i les seves activitats. En funció d'aquestes adaptacions s'identifica el seu grau de dependència.

2. Es tracten les adaptacions morfo-fisiològiques i comportamentals dels animals en relació a diferents factors abiòtics relacionats amb el canvi ambiental com la temperatura, la disponibilitat d’aigua o l'acidificació dels oceans.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 10 12
Classes expositives 30 0 30
Classes pràctiques 12 4 16
Lectura / comentari de textos 7 10 17
Total 51 24 75

Bibliografia

 • Hill, Richard W., Wyse, Gordon A. (1992). Fisiología animal (2ª ed). Torrejón de Ardoz: Akal. Catàleg
 • Krebs, John R., Davis, N.B. (1993). An Introduction to behavioural ecology (3rd. ed.). London [etc.]: Blackwell Scientific Publications. Catàleg
 • Linzey, Donald (2001). Vertebrate biology. Boston [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Molles, Manuel C. (cop. 2005). Ecology : concepts and applications (3rd ed.). Boston [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Wharton, David A. (cop. 2002). Life at the limits : organisms in extreme environments. Cambridge New York: Cambridge University Press. Catàleg
 • Willmer, Pat, Johnston, Ian A., Stone, Graham (cop. 2005). Environmental physiology of animals (2nd ed.). Malden (Mass.): Blackwell Science. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Presentació i discussió de continguts per part del professor participació 10
Lectura i discussió de textos científics Preparar ponències per a la discussió, participació en debats, presentació d'articles a tot el grup, 30
Activitats pràctiques. Sortides de camp Participació i discussió dels resultats obtinguts 30
Exercicis Resolució d'exercicis 30

Qualificació

Participació a totes les activitats: 10%
Sortides pràctiques al camp i laboratori: 30%
Lectura i discussió de textos científics: 30%
Resolució d'exercicis 30%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació dels informes i exercicis que són d'avaluació.