Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Disseny i construcció d’edificis i plantes industrials. Projecte integrat de plantes industrials. Mecànica de sòls i fonaments especials. Elements prefabricats. Execució, control i manteniment.
Crèdits:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCESC XAVIER CAHIS I CAROLA  / JORDI GÜELL CAMPS  / MIQUEL LLORENS SULIVERA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CG2- Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CE18- Capacitat per al disseny, construcció i explotació de plantes industrials.
 • CE19- Coneixements sobre construcció, edificació, instal · lacions, infraestructures i urbanisme en l'àmbit de l'enginyeria industrial

Continguts

1. Disseny i construcció d'edificis i plantes industrials.

2. Mecànica de sòls i estructures de fonamentació. Principis de mecànica de sòl, Fonamentacions especials, pilotatges, murs pantalla, llosses de fornamentació

3. Gestió de projectes de construcció, execució i control.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 49 76 125
Total 49 76 125

Bibliografia

 • EHE-08 : instrucción de Hormigón Estructural :|bcon comentarios de los miembros de la Comisión Permanente del Hormigón (2009 ) (2ª ed.). Madrid: Ministerio de Fomento Secretaría General Técnica. Catàleg
 • Código técnico de la edificación (2009 ) (4a ed.). Madrid: AENOR. Catàleg
 • Norma de construcción sismorresistente : parte general y edificación (NCSE-02) : NCSE-02 : con comentarios de la Subcomisión Permanente de Normas Sismoresistentes : [Real Decreto 997 (2003 ). Madrid: Ministerio de Fomento. Catàleg
 • Eurocódigo 6 : proyecto de estructuras de fábrica (1997- ). Madrid: AENOR. Catàleg
 • Jiménez Montoya, Pedro (2009 ). Hormigón armado (15a ed. basada en la EHE-2008, ajustada al Código Modelo yal Eurocódigo EC-2). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Calavera Ruiz, José ([1999?] ). Proyecto y cálculo de estructuras de hormigón : [en masa,armado, pretensado] . [Madrid]: Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (INTEMAC). Catàleg
 • Mosley, W. H (2007 ). Reinforced concrete design : to Eurocode 2 (6th ed.). Houndmills [etc.]: Macmillan Press. Catàleg
 • Eurocódigo 8 : disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes (1998- ). Madrid: AENOR. Catàleg
 • Calavera Ruiz, José (DL 2001 ). Muros de contención y muros de sótano (3ª ed.). [Madrid]: Instituto Técnico de Materiales y Construcciones. Catàleg
 • Calavera Ruiz, José (DL 2000 ). Cálculo de estructuras de cimentación (4ª ed.). [Madrid]: INTEMAC. Catàleg
 • Ontiveros Cabarrocas, Jordi. Seismic design of medium-rise building with steel structures to Eurocode 8. |c2011: . Catàleg
 • Paulay, T (1993 ). Simplicity and confidence in seismic design . Chichester [etc.]: SECED :Wiley & Sons. Catàleg
 • Carmona Calero, Jesús (DL 2007 ). Gestión de proyectos y obras . San Vicente: Club Universitario. Catàleg
 • Amendola, Luis José (DL 2004 ). Estrategias y tácticas en la dirección y gestión de proyectos : project management . Valencia: Editorial de la UPV. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis Valoració del contingut i de la presentació 50
Treballs/pràctiques Valoració del contingut i de la presentació 50

Qualificació

Nota final = Nota exercicis*0,50 + Nota treballs/pràctiques*0,50>= 5

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
NP = No haver realitzat cap activitat d'avaluació

Assignatures recomanades

 • Construcció industrial
 • Estructures
 • Resistència de materials