Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Adopció conjunta dels tres sistemes de gestió més àmpliament utilitzats per les empreses: Gestió de la qualitat, Gestió mediambiental i Gestió de la prevenció de riscos laborals. Anàlisis de cada sistema de forma individual. Integració dels tres sistemes. Aspectes de la gestió documental. Costos associats a la implementació, tant conjunta com individual.
Crèdits:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GERUSA GIMENEZ LEAL  / NURIA MANCEBO FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (20%), Anglès (50%)

Competències

  • CG3- Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • CE13- Coneixements de sistemes d'informació a la direcció, organització industrial, sistemes productius i logística i sistemes de gestió de qualitat.
  • CE15- Coneixements sobre prevenció de riscos laborals.

Continguts

1. Sistemes avançats de gestió i la gestió integrada.

2. Determinació dels requisits per la implantació del sistema

3. Sistemes de gestió Qualitat / Seguretat i salut-prevenció riscos laborals / Medi ambient /Responsabilitat social corporativa (ISO 9001-GMP-GLP-ISO/TS16949 ;OHSAS 18001/ISO45001;ISO 14001;ISO 26001)

4. Planificació implantació de sistemes de gestió integrats

5. Sistema documental: Manual de Gestió Integrada i procediments de Gestió integrada.

6. Implantació i seguiment

7. Eines per la gestió integral

8. Auditories

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 20 15 35
Exposició dels estudiants 5 10 15
Sortida de camp 5 0 5
Treball en equip 40 30 70
Total 70 55 125

Bibliografia

  • Castillo i Ferrer, Joan (2004 ). Sistemes integrats de gestió (SIG) : qualitat, medi ambient, seguretat i salut laboral . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de Treball i Indústria CIDEM. Catàleg
  • Cianfrani, Charles A (cop. 2009 ). ISO 9001:2008 comentada . Madrid: AENOR. Catàleg
  • UNE-EN ISO 14001 : noviembre 2004 : sistemas de gestión ambiental : requisitos con orientación para su uso : ISO 14001:2004 (2004 ). Madrid: AENOR. Catàleg
  • Ohsas 18001:2007 : sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo : requisitos (cop. 2007 ). [Madrid]: AENOR. Catàleg
  • Realización de las auditorías del sistema de prevención deriesgos laborales : reguladas en el Capítulo V del Reglamento de los servicios de prevención (DL 2003 ). Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Catàleg
  • Sánchez-Toledo Ledesma, Agustín (cop. 2008 ). Guía para la auditoría de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo : Ohsas 18001 . Madrid: AENOR. Catàleg
  • UNE-EN ISO 19011 : directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y (2002 ). Madrid: AENOR. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives Assistència amb aprofitament. 20
Desenvolupament del sistema integrat de gestió aplicat a una empresa/organització. Qualitat del document. (Formal i de contigut)
El resultat ha de permetre la implantació en una organització.
75
Organització d'un taller obert on es presenten els resultats dels treballs de l'assignatura - Participació i qualitat de l'exposició (avaluació 360º) 10

Qualificació

Assitència amb aprofitament (realització i llurament de l'activitat).
Els documents lliurats han de ser originals,

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Assistència inferior al 80% de les sessions participatives.

Valoració inferior a 4 en l'apartat participació, en l'avaluació 360º.