Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Construcció d’edificis industrials. Integració amb el procés industrial. Elements constructius. Estudi del sòl. Fonaments i murs. Sistemes estructurals. Cobertes. Tancaments. Façanes. Soleres i paviments. Normativa. Aspectes mediambientals i sostenibilitat.
Crèdits:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CRISTINA BARRIS PEÑA  / TEODOR PULIDO SUREDA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CG3- Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CE18- Capacitat per al disseny, construcció i explotació de plantes industrials.
 • CE19- Coneixements sobre construcció, edificació, instal · lacions, infraestructures i urbanisme en l'àmbit de l'enginyeria industrial

Continguts

1. Introducció

2. Distribució en planta (layout)

3. Cicle de vida del projecte d'edificació

4. Tancaments

5. Sistemes estructurals

6. Soleres i paviments industrials

7. Estudi del sòl

8. Fonaments i murs

9. Instal·lacions en edificis industrials

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 20 10 30
Classes participatives 14 10 24
Classes pràctiques 10 20 30
Elaboració de treballs 0 19 19
Prova d'avaluació 2 8 10
Sortida de camp 6 6 12
Total 52 73 125

Bibliografia

 • Casals Casanova, Miquel (2003 ). Construcció industrial : introducció i conceptes bàsics . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Calavera Ruiz, José (DL 2001 ). Muros de contención y muros de sótano (3ª ed.). [Madrid]: Instituto Técnico de Materiales y Construcciones. Catàleg
 • Calavera Ruiz, José (DL 2000 ). Cálculo de estructuras de cimentación (4ª ed.). [Madrid]: INTEMAC. Catàleg
 • Jiménez Montoya, Pedro (2009 ). Hormigón armado (15a ed. basada en la EHE-2008, ajustada al Código Modelo yal Eurocódigo EC-2). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Código técnico de la edificación (2009 ) (3ª ed.). Madrid: Boletín Oficial del Estado. Catàleg
 • Código Técnico de la Edificación DB-SI Seguridad en caso de incendio (2006) (Març 2006). Madrid: Boletín Oficial del Estado. Catàleg
 • Miquel Casals i Xavier Roca (2003). Construcció industrial. Intorducció i conceptes bàsics (Primera). Barcelona: Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, S.L.. Catàleg
 • RD 2267/2004. Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos i (2004). Madrid: Boletín Oficial del Estado. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació Examen escrit que constarà de diferents preguntes i casos desenvolupats al llarg de l'assignatura. Nota mínima 4. És recuperable. 40
Elaboració del treball Elaboració d'un avantprojecte d'una nau industrial. No recuperable. 50
Visites a empreses del sector de la construcció Elaboració d'informes tècnics de les visites realitzades a empreses. No recuperable. 10

Qualificació

- Nota examen: 40% de la nota final (Recuperable)
- Nota treball: 50% de la nota final (No recuperable)
- Nota informes tècnics: 10% de la nota final (No recuperable)

Condició per aprovar l'assignatura: nota de l'examen final major o igual a 4

La recuperació de l'examen final es realitzarà en el període establert en el calendari acadèmic.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà com a no presentat l'alumne que no presenti el treball i no es presenti a l'examen.

Assignatures recomanades

 • Estructures
 • Instal·lacions industrials