Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Projecte i disseny d’instal·lacions industrials. Implantació d’instal·lacions i interrelació amb edificis i processos. Execució, verificació, control i manteniment d’instal·lacions. Normativa i seguretat. Aspectes mediambientals i sostenibilitat.
Crèdits:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CRISTINA BARRIS PEÑA  / JORDI COMAS BARON  / TEODOR PULIDO SUREDA  / LLUIS TORRES LLINAS
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

 • CG3- Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CE21- Coneixement i capacitat per projectar i dissenyar instal · lacions elèctriques i de fluids, il · luminació, climatització i ventilació, estalvi i eficiència energètica, acústica, comunicacions, domòtica i edificis intel · ligents i instal · lacions de seguretat.
 • CE23- Coneixements i capacitats per realitzar verificació i control d'instal · lacions, processos i productes.
 • CE24- Coneixements i capacitats per realitzar certificacions, auditories, verificacions, assajos i informes.

Continguts

1. Instal·lacions elèctriques a l'edificació i a la indústria.

2. Projecte de xarxes de distribució d'aigua a poblacions. Aigua sanitària a l'edificació.

3. Projecte de xarxes de sanejament. Instal·lacions de sanejament a l'edificació.

4. Il·luminació.

5. Climatització i ventilació.

6. Estalvi i eficiència energètica.

7. Aïllament acústic.

8. Domòtica, edificis intel·ligents i instal·lacions de seguretat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5 0 5
Classes expositives 20 25 45
Classes pràctiques 15 30 45
Prova d'avaluació 5 0 5
Total 45 55 100

Bibliografia

 • Liria Montañés, José (1995 ). Proyecto de redes de distribución de agua en poblaciones (2ª ed. ampl.). Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. Catàleg
 • Catalá Moreno, Fernando (DL 1992 ). Cálculo de caudales en las redes de saneamiento (2ª ed). Madrid: Colegio de Ingenieros Canales y Puertos. Demarcación Centro. Catàleg
 • Ong, Chee-Mun (c1998 ). Dynamic simulation of electric machinery : using MATLAB. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall PTR. Catàleg
 • Codi Tècnic Edificació (2006). BOE.
 • Cuaderno técnico de Schneider CT 1581 Càlcul corrents de curtcircuit (2000). Schneider Electric.
 • Cuaderno Técnico de Schneider CT 172 Esquemas de conexión a tierra en BT (2000). Scneider Electric.
 • Cuaderno Técnico de Schneider CT-018 Redes trifásicas con comp simétricas (2000). Scneider Electric. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques Si no s'assisteix a totes les pràctiques o no es presenten tots els treballs exigits a les pràctiques, les pràctiques es consideraran suspeses. 25
Examen Prova Avaluació Continuada No és recuperable. 15
Examen Nota mínima 4 sobre 10. És recuperable al període de recuperacions. 60

Qualificació

La nota de l'assignatura serà la més favorable de les dues següents opcions:

a) 25% Nota de pràctiques + 15% Nota d'examen pràctiques+ 60% Nota d'examen
b) Nota d'Examen


La nota mínima de l'examen és un 4 sobre 10, per aprovar l'assignatura.

L'examen de Prova d'Avaluació Continuada no és recuperable. L'Examen és recuperable al període de recuperacions.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no es presenten totes les pràctiques, o totes les parts de l'examen es considerarà No presentat.

Observacions

L'accés als documents digitals penjats al web de l'assignatura està restringit als alumnes matriculats a l'assignatura. No es permet fer difusió d'aquests continguts.

Assignatures recomanades

 • Enginyeria fluïdomecànica
 • Tecnologia elèctrica