Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'objectiu d'aquesta assignatura es proporcionar als estudiants eines per al control de gestió a les empreses. En una primera part, l'assignatura es centra en els indicadors de gestió que proporciona la comptabilitat interna o de costos. Més endavant, s'introdueix la visió econòmica de l'arquitectura organitzativa, basada en els incentius.
Crèdits:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANNA ARBUSSA REIXACH
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CG3- Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • CE12- Coneixements de comptabilitat financera i de costos.
  • CE13- Coneixements de sistemes d'informació a la direcció, organització industrial, sistemes productius i logística i sistemes de gestió de qualitat.
  • CE15- Coneixements sobre prevenció de riscos laborals.

Continguts

1. Introducció

2. Comptabilitat interna de l'empresa

3. Arquitectura de l'organització

          3.1. Els drets de decisió: el grau de delegació

          3.2. Els drets de decisió: agrupar les tasques en llocs de treball i en subunitats

          3.3. La remuneració basada en incentius

          3.4. Avaluació dels resultats individuals

          3.5. Avaluació dels resultats de les divisions

4. Aplicacions

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12 12 24
Classes expositives 8 8 16
Debat 10 30 40
Elaboració de treballs 15 20 35
Exposició dels estudiants 5 5 10
Total 50 75 125

Bibliografia

  • Brickley, J., Smith, C, Zimmerman, J. (2004) (2004). Economía Empresarial y Arquitectura de la Organización. McGrawHill. Catàleg
  • Mankiw, G (2009). Principios de Economía (5). Mèxic: Cengage Learning. Catàleg
  • Mankiw, G. (2009). Principios de Economía. McGrawHill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Debat a classe sobre els conceptes que es presenten en l'assignatura 5
Elaboració i entrega de treballs en les sessions pràctiques 45
Elaboració i presentació del treball final en grup 50

Qualificació

L'avaluació d'aquesta assignatura és per avaluació continuada. Els estudiants hauran d'elaborar i presentar treballs a classe i participar en els debats dels temes que s'estudiïn.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants que no presentin els treballs i facin les presentacions marcats com a obligatoris durant el curs.