Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Revolucions tecnològiques i innovacions socials han creat un món enormement contectat. Es tracta, però, d'un món de canvi i incertesa on no tothom està preparat per respondre amb eficàcia. La motivació d'aquest curs és comprendre el grau en què la dinàmica organitzativa pot ajudar a explicar aquestes transformacions. El seu objectiu és augmentar la nostra capacitat col · lectiva per anticipar-nos a les complexes conseqüències del canvi; permetre una millor comprensió de la dinàmica del comportament humà i organitzacional en tots els nivells; proporcionar nous coneixements sobre les estructures cognitives i socials que creen i defineixen el canvi; i ajudar les persones i organitzacions a gestionar millor el canvi profund o ràpid. El curs utilitza elements complementaris de diferents teories amb la finalitat de proporcionar un marc conceptual general per pensar en el comportament organitzacional, així com per promoure una comprensió més àmplia de les organitzacions en acció.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:

Competències

  • CB03  Analitzar, avaluar i sintetitzar críticament i creativament les idees noves i complexes en els textos científics del camp de la innovació, empresa, gestió, desenvolupament de producte o processos tecnològics
  • CB05  Gestionar processos empresarials o tecnològics
  • CB09  Liderar el treball en equip (també multidisciplinar i/o en entorns internacionals) i valorar els processos que s'estableixen i els rols que es desenvolupen incorporant les modificacions fruit de la reflexió compartida
  • CB011 Dissenyar propostes creatives per impulsar millores o resoldre situacions d'incertesa assumint un risc calculat a nivell empresarial o de planta de procés
  • CB12  Analitzar i resoldre situacions complexes, individualment i en equips multidisciplinaris
  • CB13  Comunicar-se en llengua anglesa, en diferents formats i contextos sobre temes de la seva especialitat
  • CE01  Adaptar el discurs a contextos culturals diferents del propi
  • CE06  Promoure reflexions que afavoreixin un avenç en la millora de la sostenibilitat ecològica, econòmica i humana, en les propostes d'actuació que es plantegin des del propi camp d'investigació i/o àmbit laboral especialment de la innovació, empresa, gestió i tecnologia

Continguts

1. Introduction Strategic Management

2. The Phenomena of interest: dynamic human organisations

3. Scientific Revolution and rational objectivity

4. Systemic applications of complexity sciences to organizations

5. Complex responsive processes as a way of thinking about strategy and organisational dynamics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 26 8 34
Elaboració de treballs 4 16 20
Total 30 24 54

Bibliografia

  • Ralph D. Stacey, Chris Mowles (2016). The challenge of complexity to? ways of thinking about organisations (7th). Pearson.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Paper I Answer questions based on class and readings Your answers must fit on two pages, no more!
You should feel confident about your answer? and be prepared to present it in class
25
Paper II Answer questions based on class and readings Your answers must fit on two pages, no more!
You should feel confident about your answer? and be prepared to present it in class
25
Paper III Answer questions based on class and readings Your answers must fit on two pages, no more!
You should feel confident about your answer? and be prepared to present it in class
25
Class participation “Why I deserve an A” for verbal grade — due 08.03.2017 at noon
• one page maximum
• This is a master about innovation. Start by innovating yourself!
• describe from a future perspective (after this class), what you did to deserve an A for your class participation during the class.
• describe how you challenged and changed yourself and how you overcame your own particular weaknesses to deserve this outstanding grade.
• Focus on describing the process of how you reached this goal. What exactly did you do to change? How did you accomplish this? What were your difficulties and how did you overcome these?
25

Qualificació

FM=25%P1+25%PII+25%PIII+25%CP

Your grade will be reduced in the following cases:
• missing more than one class? per class missed -5%.
• We have 12 classes!