Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Aquest curs introdueix als estudiants a diferents aspectes de l'àmbit de la Gestió de la qualitat, cada cop més rellevants a nivell mundial. S'inclouen eines associades, tècniques i sistemes per a la millora de la gestió de la qualitat. El curs es focalitzarà especialment en gestió de serveis, considerant la seva creixent importància en la gestió de la tecnologia. El curs es divideix en tres parts principals. La part 1 presenta el paradigma de la gestió de la qualitat i les principals eines implicades (Control de la qualitat, Assegurament de la qualitat i gestió de la qualitat total). La segona part es centra en aspectes pràctics relacionats amb els estàndards de gestió de la qualitat i la seva integració, com per exemple ISO 9001:2015, ISO 9004:2009, ISO 10002:2014 o ISO 10020:2010. La tercera part es focalitza en la gestió estandarditzada dels serveis (ISO 20000: 2011, ISO 27001:2013,…) i la seva implementació. Finalment també s'inclourà una visió generalitzada de la recerca en aquest àmbit.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • CB01 Analitzar, avaluar i sintetitzar els punts forts i febles de qualsevol actuació professional, també de la pròpia, per emprendre un procés de millora en la innovació empresarial o gestió de la tecnologia.
 • CB02  Recollir i seleccionar informació rellevant que permeti desenvolupar una recerca original relacionada amb la innovació empresarial o gestió de la tecnologia
 • CB03  Analitzar, avaluar i sintetitzar críticament i creativament les idees noves i complexes en els textos científics del camp de la innovació, empresa, gestió, desenvolupament de producte o processos tecnològics
 • CB05  Gestionar processos empresarials o tecnològics
 • CB06  Utilitzar sistemes i eines que ajudin a la presa de decisions en temes d'innovació i gestió tecnològica
 • CB13  Comunicar-se en llengua anglesa, en diferents formats i contextos sobre temes de la seva especialitat
 • CE06  Promoure reflexions que afavoreixin un avenç en la millora de la sostenibilitat ecològica, econòmica i humana, en les propostes d'actuació que es plantegin des del propi camp d'investigació i/o àmbit laboral especialment de la innovació, empresa, gestió i tecnologia

Altres Competències

 • To manage a quality management system within an organization
 • To manage an environmental management system within an organization.
 • To integrate it with other implemented management systems

Continguts

1. PART 1: Quality Management

          1.1. Historical approaches to Quality Management

          1.2. Quality fundamentals

          1.3. Measuring service quality

          1.4. Basic tools for improving quality

          1.5. Quality costing

          1.6. Total Quality Managmenet: The European Foundation for Quality Management model

          1.7. Research in Quality Management

2. PART 2: Quality management standards

          2.1. Quality Assurance

          2.2. ISO and Quality Management Standards

          2.3. The ISO 9001:2015 and ISO 9004:2009 standards

          2.4. Supporting Quality Management Standards: ISO 10002:2014, ISO 10020:2010, …

          2.5. Integration of Management Systems (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OSHAS 18001, …)

3. PART 3: Service Management

          3.1. Services: Concept and quality

          3.2. Standarizing service management

          3.3. ISO 20000:2011 : Analysis and practical implementation

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 24 13 37
Exposició dels estudiants 4 10 14
Lectura / comentari de textos 0 8 8
Prova d'avaluació 2 14 16
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Dale, Barrie G. (cop. 2003). Managing quality (4th ed.). Malden: Blackwell. Catàleg
 • Casadesús Fa, Martí, Heras Saizarbitoria, Iñaki, Merino Díaz de Cerio, Javier (cop. 2005). Calidad práctica : una guía para no perderse en el mundo de la calidad. Madrid [etc.]: Prentice-Hall Financial Times. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Course reading nº 1 Critical analysis of the given assignment, based on Part 1 lectures 10
Course reading nº 2 Critical analysis of the given assignment, based on Part 2 lectures 10
Presentation: Implementation service management Ability to conduct a public presentation based on the work performed in a previous delivered assignment, clarity of ideas, organization and explanation of the relationship between the work done and the course material.

The evaluation will consider the asignement delivered and the oral presentation.
30
Final exam All of the material covered in the course 50

Qualificació

The final mark will be assigned as follows:
Final Mark = 0,10 x Course reading 1 + 0,10 x Course reading 2 + 0,30 x Presentation + 0,50 x Final exam

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
The students that don't present the final exam will not be evaluated.

Observacions

The articles and standards analised will be provided during the course.