Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Tipus i creació d'empreses. Esquema bàsic i apartats d'un pla de negoci: Resum executiu, area comercial, l'empresa, mercat, màrketing, Pla econòmic-financer, cronograma. Exemples de plans d'empresa biotecnològica.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EMILIO MONTESINOS SEGUI
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (15%), Anglès (5%)

Competències

  • CG4 - Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per a l'adaptació a situacions noves i donar resposta a problemes relacionalts amb la seva àrea d'estudi, amb coneixement del seu entorn legislatiu i socioeconòmic.
  • CG6 - Capacitat de treball en equip pluridisciplinar amb aportació d'iniciativa i lideratge.
  • CE-6 - Saber aplicar la legislació que regula la investigació i el desenvolupament de productes alimentaris i biotecnològics, la protecció legal de productes i processos i els mecanismes de transferència i explotació de resultats.
  • CE-8 - Aplicar, de forma integrada, els aprenentatges i competències adquirides a l'estudi d'una temàtica, al disseny d'una aplicació oa la resolució d'una problemàtica concreta relacionada amb l'àmbit de la biotecnologia alimentària.

Continguts

1. Ecosistema de l’emprenedor: Tendències en emprenedoria. Entorn d’interès. Valors de l’emprenedor i canvi cultural

2. Processos d'inovació en l'emprenedoria: Generació d’idees. Model Canvas. Creació d’equips

3. Planificació i configuració tècnica del nou negoci: Anàlisi estratègic i planificació d’objectius. Màrqueting i acció comercial. Operacions i processos. Experiència de l'emprenador. Propietat industrial

4. Presentació de projectes: Comunicació i presentació eficaces de projectes. Presentació de projectes

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Exposició dels estudiants 4 20 24
Seminaris 30 15 45
Tutories 6 0 6
Total 40 35 75

Bibliografia

  • Oriol Amat, Pilar Lloret (2014). Avançant. Profit Editorial .
  • Alexander Osterwalder, Yves Pigneur (2010). Business model generation. Strategyzer. Catàleg
  • Strive Blank, Bob Dorf (2012). El manual del emprendedor. Gestión 2000.
  • A. Osterwalder, Y. Pigneur (2015). Diseñando la propuesta de valor. Deusto Ediciones.
  • Xavier Gimbernat (1998). El enfoque estratégico de la empresa. Ed. Deusto.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Assistència a classe i als Seminaris previstos
Valoració del contingut, viabilitat i desenvolupament del Projecte de Pla de Negoci que s'ha de presentar per escrit i defensar oralment a classe.