Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Tècniques de mostreig i pretractament de mostres. Eliminació d’interferències, extracció i concentració de molècules diana. Marcadors bioquímics i moleculars utilitzats. Mètodes qualitatius i quantitatius específics per a organismes i productes biotecnològics.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA BONATERRA CARRERAS  / JESUS MANUEL FRANCES ORTEGA  / MARIA PLA DE SOLA MORALES
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CG2 - Cercar, obtenir, organitzar i interpretar informació bàsica i aplicada amb raonament crític i adquirir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar la seva formació d'una manera autònoma.
 • CG6 - Capacitat de treball en equip pluridisciplinar amb aportació d'iniciativa i lideratge.
 • CE-3 - Obtenir, manipular i conservar mostres biològiques, atenent els objectius d'una línia d'investigació o al desenvolupament d'un producte o procés biotecnològic producte o procés biotecnològic.
 • CE-4 - Saber aplicar les tècniques d'anàlisi bioquímic, microbiològic, molecular i cel · lular, i les eines bioinformàtiques necessàries per a l'exercici professional en l'àmbit de la biotecnologia.

Continguts

1. Anàlisi i control de qualitat d’OMG

          1.1. Mostreig

          1.2. Mètodes analítics, validació i bases de dades

          1.3. Tecnologies emergents i nous reptes

2. Anàlisi i control de qualitat d’aliments obtinguts per fermentació

3. Tècniques d'anàlisi sensorial en el control de qualitat d'aliments biotecnològics

4. Control de qualitat de productes obtinguts mitjançant tècniques d'enginyeria genètica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 13 17 30
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 5 10 15
Classes participatives 6 6 12
Classes pràctiques 4 10 14
Prova d'avaluació 2 0 2
Total 30 43 73

Bibliografia

 • González Rumayor (2005). Aplicaciones de la biotecnología en seguridad alimentaria. Genoma España, Agencia Española de Seguridad Alimentaria, Madrid.
 • Organismos modificados genéticamente (2006). Ephemera. Catàleg
 • Sambrook, Joseph, Russell, David W. (David William), 1954- (cop. 2001). Molecular cloning : a laboratory manual (3rd ed). Cold Spring Harbor: Cold Spring Harbor Laboratory. Catàleg
 • Plant biotechnology and molecular markers [Recurs electrònic]. Boston: Kluwer Academic PublishersNew Delhi. Catàleg
 • Jongen (2005). Improving the safety and fresh fruit and vefetables. Woodhead Publishing. Catàleg
 • A. Holst-Jensen (2007). Sampling, detection, identification and quantification of genetically modified o. Elsevier.
 • Journal of AOAC International. ..
 • Transgenic Research. .. Catàleg
 • Journal of Agricultural and Food Chemistry. .. Catàleg
 • Journal of Microbiological Methods. .. Catàleg
 • Journal of Food Microbiology. Elsevier. Catàleg
 • OMG. Recuperat , a www.agbios.com
 • OMG. Recuperat , a http://www.geo-pie.cornell.edu//gmo.html
 • OMG mètodes validats. Recuperat , a http://gmo-crl.jrc.it
 • training course on the analysis of food samples for the presence of GMO. Recuperat , a http://gmotraining.jrc.it/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball de laboratori relacionat amb l'anàlisi de qualitat de productes amb components transgènics Avaluació continuada. Valoració de l'informe final. Assistència obligatòria 20
Sessions de discussió i seguiment de casos pràctics Taula rodona. Assistència obligatòria 20
Casos pràctics: aprenentatge cooperatiu relacionats amb visites a empreses i centres de recerca Assistència obligatòria. Participació activa 5
Prova presencial Valoració de la prova escrita. Assistència obligatòria 20
Seminaris d'experts Assistència obligatòria. Criteri d'avaluació: participació activa. 25
Aula informàtica exercicis lliurats. Assistència obligatòria 10

Qualificació

El criteri d'avaluació es basarà en el grau d'assoliment de les competències de l'asignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat la no assistència a les activitats obligatòries (menys del 80%) o el no lliurament dels exercicis i treballs.

Assignatures recomanades

 • Bioinformàtica
 • Biotecnologia vegetal
 • Tècniques avançades en biotecnologia