Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Catàlisi bioinspirada. Catàlisi enzimàtica. Eines supramoleculares en catàlisis. Nanopartícules. Zeolites i estructures metall-orgàniques (MOFs). Dendrímers. Càpsules moleculars.
Crèdits:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA COMPANY CASADEVALL  / ALBERTO HERNAN-GOMEZ ROBLEDO
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • CB1 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB2 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB3 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats, fent servir com a llengua vehicular l'anglès.
 • CE2 - Identificar els principis bàsics de la catàlisi homogènia, heterogènia, asimètrica i bioinspirada, reconèixer els processos en què opera i formular les seves principals aplicacions en síntesi i en processos de producció d'energia.
 • CE5 - Identificar les diferents forces intra i intermoleculars i reconèixer la seva importància en l'estructura i propietats físiques i químiques de sistemes moleculars i supramoleculars.

Continguts

1. Bioinspired Catalysis 1.1. Enzymes as models for catalyst development 1.2. Biomimetic catalysis 1.3. Bioinspired redox catalysis (iron, manganese and copper based) 1.4. Bioinspired hydrolytic catalysis

2. Biocatalysis 2.1. Structure, function and activity of enzymes 2.2. Biocatalysis in chemical synthesis 2.3. Kinetic resolutions 2.4. Methods to improve biocatalysis 2.5. Enzyme engineering

3. Supramolecular tools in catalysis 3.1. Substrate recognition 3.2. Cyclodextrines and related 3.3. Metal-containing macrocycles 3.4. Self-assembled nanovessels and nanoreactors

4. Zeolites and metal-organic frameworks 4.1. Nature, structures and properties 4.2. Applications in catalysis

5. Dendrimers 5.1. Chemical nature 5.2. Types of dendrimers, preparation and characterization methods 5.3. Application in catalysis

6. Nanoparticles 6.1. Nature and properties of nanoparticles 6.2. Methods of characterization 6.3. Applications in catalysis

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 30 20 50
Exposició dels estudiants 7 10 17
Prova d'avaluació 3 30 33
Total 40 60 100

Bibliografia

 • Shriver, D. F. (Duward F.), 1934- Atkins, P. W. (Peter William), 1940- Álvarez Manzo, Rodolfo Orduño Fragoza, Oralia (cop. 2008 ). Shriver & Atkins química inorgánica : cuarta edición . México, D.F.: McGraw-Hill/Interamericana. Catàleg
 • Shriver, D. F.|q(Duward F.) (1999 ). Inorganic chemistry (3rd ed.). Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Astruc, Didier (cop. 2008 ). Nanoparticles and catalysis . Weinheim: Wiley-VCH. Catàleg
 • Viswanathan, B. (cop. 2009 ). Catalysis : selected applications . Oxford, UK: Alpha Science International. Catàleg
 • Sheldon, Roger A (cop. 2007 ). Green chemistry and catalysis . Weinheim, Germany: Wiley-VCH. Catàleg
 • Cornils, Boy (2003 ). Catalysis from A to Z : a concise encyclopedia (2nd, completely revised and enlarged ed.). Weinheim: Wiley-VCH. Catàleg
 • Leeuwen, Piet W. N. M. van (cop. 2004 ). Homogeneous catalysis : understanding the art . Dordrecht [etc.]: Kluwer Academic. Catàleg
 • Leeuwen, Piet W. N. M. van (cop. 2008 ). Supramolecular catalysis . Weinheim: Wiley-VCH. Catàleg
 • Steed, Jonathan W (cop. 2007 ). Core concepts in supramolecular chemistry and nanochemistry . Hoboken: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Steed, Jonathan W (cop. 2000 ). Supramolecular chemistry . Chichester [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
 • McCleverty, Jon A. (2004 ). Comprehensive coordination chemistry II : from biology tonanotechnology . Oxford [etc.]: Elsevier Pergamon. Catàleg
 • X. Ribas (2013). C-H and C-X Bond Functionalization: Transition Metal Mediation. Cambridge, UK: RSC Publishing. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Oral presentation Summary and oral presentation of a scientific publication relevant to some of the topics taught during the course. 30
Final exam Evaluation of the understanding of the basic concepts delivered in the course 70

Qualificació

Only the final examination can be repeated. In the case that a student repeats the final examination the new mark will substitute the old mark independently of whether this represents an improvement.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
A "Not presented" mark will only be considered if the student has not carried out any of the evaluation activities.

Assignatures recomanades

 • Fonaments de catàlisi