Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Tècniques de comunicació científica. Escriure i presentar treballs científics Ús de les noves tecnologies en la difusió de la recerca. Direcció i gestió de projectes científics. Aspectes tècnics i metodològics de la innovació i el R+D+I. Seminaris multidisciplinaris
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EDUARD BARDAJI RODRIGUEZ  / MIGUEL DURAN PORTAS  / MIQUEL SOLA I PUIG
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • CB1 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB2 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB3 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats, fent servir com a llengua vehicular l'anglès.
 • CE9 - Identificar els elements estructurals d'un projecte d'investigació que involucri el desenvolupament i l'ús de mètodes químics i conèixer les eines apropiades per a la difusió del coneixement científic.

Continguts

1. Classic Scientific communication

          1.1. The process of publishing research.

          1.2. Basic issues of writing and organizing scientific papers for publication

2. Scientific communication 2.0

          2.1. Use of new technologies in the dissemination of research results

          2.2. Blogs and Wikis in education and research

3. Technical and methodological aspects of innovation and R & D

          3.1. General introduction to Tech-transfer

          3.2. Research by contracts & patents

4. Direction and management of scientific projects.

5. Public Financial resources for research

          5.1. EU funds: FP7 and Horizons 2020 programs

          5.2. National funds: Plan Estatal de Investigacion Científica y Técnica.

          5.3. Regional funds: ICREA and Ikerbasque programs.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 14 0 14
Elaboració de treballs 8 70 78
Exposició dels estudiants 10 16 26
Resolució d'exercicis 8 8 16
Seminaris 0 16 16
Total 40 110 150

Bibliografia

 • Scientific Communication. Recuperat , a http://iscico.wikispaces.com
 • Day, Robert A (cop. 2006 ). How to write and publish a scientific paper (6th ed.). Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Hall, George M. (2008 ). How to write a paper (4th ed). Malden, Mass.: BMJ Books. Catàleg
 • Schimel, Joshua (cop. 2012 ). Writing science : how to write papers that get cited and proposals that get funded . Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Barbara J. Gabrys and Jane A. Langdale (2012). How to Succeed as a Scientist. From Postdoc to Professor. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ebel, Hans Friedrich (cop. 2004 ). The Art of scientific writing : from student reports to professional publications in chemistry and related fields (2nd, completely rev. ed.). Weinheim: Wiley-VCH. Catàleg
 • Alley, Michael (2003 ). The Craft of scientific presentations. New York: Springer-Verlag New York. Recuperat 09-07-2016, a http://link.springer.com/book/10.1007/b97588 Catàleg
 • Berry, Ralph (1994 ). The Research project : how to write it (3rd ed.). London [etc.]: Routledge. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Writting a scientific paper The avaluation will focus on the structure and format of the paper, as well as the internal coherence and logics of the discussion. 25
R+D project writing. Emulating an actual R+D call. Evaluation will consider the ability of the student to write convincing research projects. 25
Technical and methodological aspects of innovation and R & D Excercise solving about the contents of the lectures 20
Oral communcation techniques. Research 2.0: blog and social network activity. The evaluation will consider the performance on oral communcations and the hability to communicate to both a specialized and non-specialized audience.
The use of blogs and other social networks will also be tarken into account.
30

Qualificació

Criteria for grading has been provided for each task, along with its percentatge within the overal grade.
All evaluation activities are compulsory and must be fulfilled individually (minimum: 4 out of 10 each)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
NP will we given only if the student does not complete none of the avaluatative activities

Observacions

Students are strongly advised to be fluent in reading English. Good performance in written English is also recommended.

Students should have a prior, fair knowledge on web 2.0 communication