Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Exemples aplicats i casos reals i simulats de enginyeria mecànica de materials i estructures. Casos de resolució de problemes i projectes en mecànica de materials i estructures en diferents sectors: indústria de productes, equips i màquines, industrial del transport (vehicles, aeroespacial, etc.) i edificació
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
CRISTINA BARRIS PEÑA  / NORBERT BLANCO VILLAVERDE  / FRANCESC XAVIER CAHIS I CAROLA  / GIUSEPPE CATALANOTTI  / FRÉDÉRIC LAURIN  / LINO MONTORO MORENO
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • CB02 Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o no familiars i en contextos més amplis i multidisciplinaris relatius al seu camp d'estudi
  • CB03 Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • CT04 Treballar en equip
  • CE06 Avaluar i valorar les metodologies més adequades per a afrontar problemes d'enginyeria estructural a partir de la informació disponible, normalment limitada, o els resultats proporcionats per altres.
  • CE07 Seleccionar i integrar les disciplines associades a la mecànica de materials i estructures i nous desenvolupaments associats per a la seva aplicació en la investigació i transferència de coneixement

Continguts

1. General case study 1

2. General case study 2

3. General case study 3

4. General case study 4

5. Analysis of the interaction between fluid and structure in a real mechanical system

6. Specific module case study 1

7. Specific module case study 2

8. Specific module case study 3

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes pràctiques 35 5 40
Elaboració de treballs 5 35 40
Treball en equip 10 60 70
Total 50 100 150

Bibliografia

  • Madenci, Erdogan (cop. 2006 ). The Finite element method and applications in engineering using ANSYS . New York: Springer. Catàleg
  • Attaway, Stormy (2011 ). MATLAB (2nd ed). Waltham, MA: Butterworth-Heinemann. Recuperat 19-07-2012, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123850812 Catàleg
  • Popov, Egor P (cop. 2000 ). Mecánica de sólidos (2ª ed.). México [etc.]: Pearson Educación. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Analysis of case studies The quality of the technical solution provided is evaluated 62,5
Results presentation The oral and written communication skills are evaluated 37,5

Qualificació

FM = Final Mark

CS = Analysis of case studies
RP = Results presentation (oral and written communication skills)

FM= 0.625*CS + 0.375*RP

The student will have to present individual or group reports covering all the contents of the course.
The mark for each category is the mean of the marks of the different reports.

To pass the course, an overall minimum mark of 5 over 10 is needed.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Those students that do not hang in the reports in the established delivery time will take a No Show (NP) mark.