Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Introducció programes d'elements finits. Tipus i característiques d'elements. Tècniques de modelització i mallat. Càrregues i condicions de contorn. Simulació de materials i estructures lineals i elàstiques. Post-procés. Equacions d'acoblament i submodels. Anàlisi no lineal i no linealitats geomètriques. Comportament no lineal de material. Contacte. Transferencia de calor. Anàlisi dinàmica i modal.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
NORBERT BLANCO VILLAVERDE  / JOAN ANDREU MAYUGO MAJO
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • CB03 Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • CT04 Treballar en equip
  • CE04 Seleccionar i integrar adequadament les eines de modelització numèrica disponibles per resoldre problemes associats al disseny i construcció d'elements estructurals.
  • CE08 Utilitzar de forma avançada tècniques numèriques i aplicar-les a la investigació

Continguts

1. Introduction to pre and post-process programs

2. Types of finite elements

3. Geometric modelling and meshing techniques

4. Boundary conditions

5. Linear elastic material models

6. Post-processing

7. Coupling and constraint equations. Submodelling

8. Nonlinear analysis. Geometric nonlinearities

9. Material nonlinearities

10. Contact

11. Heat transfer

12. Flow-structure interaction

13. Analysis of vibration and modal dynamics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 15 0 15
Classes participatives 35 0 35
Resolució d'exercicis 0 58 58
Simulacions 0 22,5 22,5
Treball en equip 0 7,5 7,5
Tutories 12 0 12
Total 62 88 150

Bibliografia

  • Moaveni, Saeed (cop. 1999 ). Finite element analysis : theory and application with ANSYS . Upper Saddle River [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
  • ABAQUS (2007). User Manual. Simulia.
  • ANSYS (2007). User Manual. ANSYS, inc..
  • Lee, Huei-Huang (cop. 2015 ). Finite element simulations with ANSYS Workbench 16 . Mission: Schroff Development Corporation. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Practical short exercises Description of the solution, results analysis and conclusions report. 40
Simulations and engineering cases Description of the solution, results analysis and conclusions report. 60

Qualificació

Exercise program throughout the course and its evaluation by hanging in results and reports.

PE = Practical short exercises
SE = Simulations and engineering cases

FM= 0.4*PE + 0.6*SE

For a given category (i.e. PE, SE), the student will have to present individual reports covering all the contents of the course that will be evaluated, corrected, marked and returned to the student to improve the assimilation of the different concepts of the course.

The mark for each category (PE, SE) is the mean of the individual reports’ marks. To pass the course, a minimum mark of 5 over 10 is needed.

Evaluation activities cannot be retaken.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Those students that do not hang in all the reports in the established delivery time will receive a No Show (NP) mark.

Observacions

Students attending this course are advised to also attend the course "The Finite Element Method in Structural Mechanics"