Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Introducció a la mecànica de la fractura. Mecànica de la fractura elàstica lineal. Singularitats de tensió. Energia disponible per la fractura. R-curve. Factor d'intensitat de tensions. Mètodes experimentals en LEFM. Mètodes numèrics en LEFM. Mecànica de la fractura elastoplàstica, J-integral. Mètodes experimentals EPFM. Fractura en materials quasi-fràgils. Models de zona cohesiva. Fractura dinàmica i impacte. Fatiga
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP COSTA BALANZAT  / DANIEL TRIAS MANSILLA
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • CB05 Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera autodirigida o autònoma
 • CT04 Treballar en equip
 • CE03 Resoldre problemes i projectes complexos associats a l'ús de nous materials i noves tecnologies estructurals en contextos amplis i multidisciplinaris
 • CE05 Seleccionar i aplicar tècniques experimentals per a l'obtenció de paràmetres associats al comportament estructural interpretant i integrant de manera crítica els resultats obtinguts.

Continguts

1. Introduction to Fracture Mechanics

          1.1. Cracks & defects

          1.2. Stress singularities

          1.3. Extension of the damage, softening and plastic zone

          1.4. FEM with singularities

2. Energy Methods in Fracture Mechanics

          2.1. Energy Release Rate

          2.2. Toughness

          2.3. R-curve

          2.4. Computational Methods based on the Energy Approach

3. Linear Elastic Fracture Mechanics (LEFM)

          3.1. Stress Intensity Factor

          3.2. Mode Mixity

          3.3. Experimental Methods in LEFM

          3.4. Computational Methods to determine the Stress Intensity Factor

4. Elastoplastic Fracture Mechanics (EPFM)

          4.1. Crack Tip Opening Displacement (CTOD)

          4.2. J-integral

          4.3. Computational Methods for EPFM (J-integral)

5. Fracture in Quasi-Brittle Materials

          5.1. Cohesive zone models

          5.2. Cohesive Elements in FEM

6. Dynamic Fracture & Impact

7. Fatigue

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 10 12
Classes participatives 26 26 52
Classes pràctiques 6 10 16
Prova d'avaluació 2 0 2
Resolució d'exercicis 10 14 24
Simulacions 14 30 44
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Anderson, T. L (2005 ). Fracture mechanics : fundamentals and applications (3rd ed.). Boca Raton, FL: Taylor & Francis/CRC Press. Catàleg
 • Elices Calafat, Manuel ([1998] ). Mecánica de la fractura : aplicada a sólidos elásticos bidimensionales ([6ª ed.]). Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. Catàleg
 • Broek, David (1986 ). Elementary engineering fracture mechanics (4th rev. ed). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Catàleg
 • Gdoutos, E. E. Pilakoutas, K. Rodopoulos, C. A. (cop. 2000 ). Failure analysis of industrial composite materials . New York, (etc.): McGraw-Hill. Catàleg
 • Gdoutos, E. E (cop. 2005 ). Fracture mechanics : an introduction (2nd ed.). Dordrecth [etc.]: Springer. Catàleg
 • Gdoutos, E. E (cop. 1990 ). Fracture mechanics criteria and applications . Dordrecth [etc.]: Kluwer Academic. Catàleg
 • Alcalá Cabrelles, Jorge Anglada, Marc (2002 ). Fractura de materiales. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 19-07-2012, a http://biblioteca.udg.es/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=EM036XXX Catàleg
 • Kanninen, Melvin F (1985 ). Advanced fracture mechanics . Oxford: Clarendon. Catàleg
 • Suresh, Subra (1998 ). Fatigue of materials (2nd ed.). Cambridge: Press Syndicate of the University of Cambridge. Catàleg
 • Bazant, Zdenek P (cop. 1998 ). Fracture and size effect : in concrete and other quasibrittle materials . Boca Raton: CRC PRess. Catàleg
 • Sun, C. T. (2012). Fracture Mechanics. Amsterdam: Elsevier/AP, Academic Press is an imprint of Elsevier.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Computational Practices - Simulations Correctness of the simulations performed: pre-processing, implementation of the method, final solution, presentation of results 10
Problem solving Correctness of the solution and delivery of the exercises in due time. 25
Continuous evaluation tests Correctness of the answer 25
Written global exam Correctness of the answers 40

Qualificació

Course mark will result from the weighted average of "Written Exam" (40%) + "Continuous Evalauation Tests" (25%) + "Problem Solving & Simulations" (35%)

Solving correctly in due time the proposed "self-learning exercises" (not graded) is mandatory to pass the course.

To perform the weighted average the mark obtained in the "Written Exam" should be >= 4 over 10.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
The student will not be qualified if any of the following points is fulfilled:
- Failing to deliver in due time more than 15% of the proposed problems
- Failing to deliver in due time 1 or more of the simulation exercises proposed
- Failing to pass in due time the "self-learning exercises"
- Failing to deliver the written exam


Observacions

It is expected that the student will be following (or had followed in a previous academic year) the subjects:
- The finite element method in structural mechanics
- Pre and post-process tools for structural finite element analyses
- Solid mechanics

We hope you enjoy it!

Assignatures recomanades

 • Eines de pre i post-proces per anàlisis estructurals per elements finits
 • El mètode dels elements finits en la mecànica d'estructures
 • Mecànica de sòlids