Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estudi dels principis de conservació en mecànica de sòlids. Equacions de moviment i comportament mecànic de materials. Definició de deformació i tensió. Elasticitat. Assaig en laboratori mecànic, extensometria i correlació digital d'imatges. Criteris de falla. Introducció a la modelització del dany i plasticitat. Exemples de problemes en enginyeria
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CRISTINA BARRIS PEÑA  / FRANCESC XAVIER CAHIS I CAROLA  / PERE MAIMI VERT  / JORDI RENART CANALIAS
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • CB01 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
  • CT02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
  • CE01 Integrar i aplicar adequadament les bases conceptuals de la formulació constitutiva del comportament resistent de materials
  • CE02 Desenvolupar metodologies d'anàlisi, disseny i construcció d'elements estructurals emprant nous plantejaments i tecnologies.

Continguts

1. Introduction

2. Tensor algebra

3. Descriptions of Motion

4. Strains

5. Stresses

6. Conservation laws

7. Elasticity

8. Plane stress and plane strain

9. Anisotropy

10. Failure criteria

11. Plasticity

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 25 30 55
Classes pràctiques 25 35 60
Elaboració de treballs 8 15 23
Prova d'avaluació 2 10 12
Total 60 90 150

Bibliografia

  • Lawrence E. Malvern (1969). Introduction to the mechanics of a continuous medium. Englewood cliffs [NJ]: Prentice-Hall. Catàleg
  • J.N. Reddy (2008). An Introduction to continuum mechanics: with applications. Cambridge: Cambridge University. Catàleg
  • Javier Oliver; Carlos Argelet (2000). Mecánica de medios continuos para ingenieros. Edicions UPC. Catàleg
  • Y.C. Fung; Pin Tong (2001). Classical and computational solid mechanics. World Scientific Publishing. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Practical class sessions / Completion of exercises / Simulations Practical expository class sessions and completion of exercises at the computer and experimental laboratories with the participation of the professor. 50
Practical case study Development of a practical case study related with the themes within the subject. 20
Final examination 30

Qualificació

The minimum mark to pass the subject is 5/10.
The final mark is obtained from the average of the activities.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
An "absent" mark (NP) will be given to those students who have not delivered any of the activities after 1st of November.