Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Introducció al mètode dels elements finits. El mètode directe de les rigideses. Forma forta i forma dèbil en problemes d'una dimensió. Formulació d'elements finits per problemes d'una o dues dimensions. Formulació d'elements finits per bigues y pòrtics. Anàlisi de plaques. Anàlisi modal y vinclament. Tipologies de codis comercials d'elements finits: codis explícits i codis implícits
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
EMILIO VICENTE GONZALEZ JUAN  / JOAN ANDREU MAYUGO MAJO  / ALBERT TURON TRAVESA
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • CB02 Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o no familiars i en contextos més amplis i multidisciplinaris relatius al seu camp d'estudi
  • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i de la comunicació
  • CE04 Seleccionar i integrar adequadament les eines de modelització numèrica disponibles per resoldre problemes associats al disseny i construcció d'elements estructurals.
  • CE08 Utilitzar de forma avançada tècniques numèriques i aplicar-les a la investigació

Continguts

1. Introduction to the Finite Element Method

2. Direct stiffness method

3. Strong and Weak forms in 1D problems

4. Finite element formulation for problems in 1D and 2D

5. Finite element formulation for beams and frames

6. Analysis of shells

7. Isoparametric elements

8. Stress recovery. Error estimation

9. Modal and buckling analysis

10. Types of comercial finite element codes: implicit and explicit

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 0 10
Classes expositives 25 0 25
Classes pràctiques 15 0 15
Prova d'avaluació 0 5 5
Resolució d'exercicis 5 5 10
Simulacions 5 80 85
Total 60 90 150

Bibliografia

  • O.C. Zienkiewicz, R.L. Taylor and J.Z. Zhu (2005). The Finite Element Method. Elsevier/Butterworth-Heinemann. Catàleg
  • Jacob Fish, Ted Belytschko (2007). A First course in finite elements. John Wiley & sons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Practical Exercises 20
Guided Work 30
Not guided Work 20
Written Exam 30

Qualificació

The evaluation is calculated by means of the following items:

FM = Final Mark
WE = Written Exam
PE = Practical Exercises
GW = Guided Work
NW = Not guided Work

Five assignments have to be delivered during the course: A1 to A5. These assignments represent exercises of GW, NW and PE.

Options for the evaluation of the course:

> Option 1:
· A1 to A5 = GW (30%) + NW (20%) + PE (20%) = 70%
· WE = 30%

FM = 0.7 x (A1 to A5) + 0.3 x WE

> Option 2:
· A1 to A4 = GW (30%) + NW (20%) = 50%
· User-Subroutine (US) = code (PE (20%)) + presentation (WE (30%)) = 50 %

FM = 0.5 x (A1 to A4) + 0.5 x US

Comments:
· A5 is not requested.
· WE is not requested.
· User-subroutine is the implementation, in a commercial finite element code, of a 2D and 4 node isoparametric element.
· If the student decides to change the evaluation from Option 2 to Option 1, it should be notified to the teacher one week before the exam.

For any option, a minimum mark of 5 is needed (over 10 points) to pass the course.

It is worth noting that if an assignment is delivered after the fixed deadline, the mark will be automatically reduced 2 points over 10.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
The mark “No Show” (NP) will appear in the certificate in cases where the following points are satisfied:

- The student does not attend the WE, or the student does not deliver the US.

- The student delivers less than two assignments Ai.

Otherwise, the mark of the subject will be calculated using the formula noted above. It is worth noting that if the student does not deliver any assessment part, this part will have a mark equal to zero.