Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Eines i estratègies per a l'ensenyament de la llengua i la literatura castellanes a secundària
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MONTSERRAT BATLLORI DILLET  / JORGE GARCIA LOPEZ  / FRANCESC ROCA URGELL
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • Conèixer el currículum i els continguts de l’especialitat que es cursen en l’etapa d’educació obligatòria.
 • Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores.
 • Transformar els currículums en programes d’activitats i de treball.
 • Conèixer estratègies i tècniques d’avaluació i entendre l’avaluació com un instrument de regulació i estímul per l’esforç.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l’àmbit de la seva especialitat.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent reconeixent aspectes de millora en l’exercici professional.

Altres Competències

 • Correcció de textos
 • Gestió de l'aula
 • Fomentar el gust per la literatura castellana
 • Fomentar el gust per la llengua castellana
 • Fer entendre els procediments lingüístics comuns
 • Capacitat per transmetre coneixements
 • Bona comprensió dels textos
 • Claredat expositiva
 • Atenció individual de l'alumnat

Continguts

1. L'assignatura de llengua i literatura castellanes en l'educació secundària:

2. Llengua espanyola

          2.1. Materials de llengua espanyola

          2.2. Aspectes de llengua espanyola a ESO i Batxillerat

          2.3. Temes concrets de gramàtica:

                    2.3.1. Fonologia-Morfologia

                    2.3.2. Sintaxi general de l'Espanyol. Anàlisi sintàctica. Sintaxi de l'oració simple. Sintaxi de l'oració composta.

3. Literatura espanyola

          3.1. Materials d'Història de la Literatura espanyola

          3.2. Èpoques, gèneres i obres de la Literatura espanyola:

                    3.2.1. Edat Mitjana: Cantar de Mío Cid

                    3.2.2. Segle d'Or: Don Quijote de la Mancha

                    3.2.3. Segle XIX (Romanticisme): Bécquer, Rimas

                    3.2.4. Contemporània: Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 9 27 36
Classes expositives 14 3 17
Exposició dels estudiants 9 25 34
Total 32 55 87

Bibliografia

 • Montaner Frutos, Alberto (DL 2007 ). Cantar de Mio Cid . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Rico, Francisco, 1942- Montaner, Alberto (cop. 1993 ). Cantar de Mio Cid . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Smith, Colin, 1927- (1983 ). Poema de Mio Cid (10ª ed.). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Cervantes Saavedra, Miguel de (cop. 1998 ). Don Quijote de la Mancha . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Cervantes Saavedra, Miguel de (2004 ). Don Quijote de la Mancha (Ed. del Instituto Cervantes, 1605-2005 / |bdirigida por Francisco Rico, con la colaboracion de Joaquín Forradellas). Barcelona: Galaxia Gutenberg :Círculo de Lectores :Centro para la Edición de los Clásicos Españoles. Catàleg
 • Cervantes Saavedra, Miguel de (2010 ). Don Quijote de la Mancha (1a ed. en esta presentación en Austral). Madrid: Espasa. Catàleg
 • Bécquer, Gustavo Adolfo (1982 ). Rimas ; Leyendas ; Cartas desde mi celda . Barcelona: Planeta. Catàleg
 • Bécquer, Gustavo Adolfo (2004 ). Obras completas . Barcelona: Cátedra. Catàleg
 • Bécquer, Gustavo Adolfo (2006 ). Rimas . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • García Lorca, Federico (1985 ). La Casa de Bernarda Alba (11ª ed.). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • García Lorca, Federico (2008 ). La Casa de Bernarda Alba (5a ed.). Madrid: Espasa Calpe. Catàleg
 • García Lorca, Federico (2001 ). La casa de Bernarda Alba : Drama de mujeres en los pueblos de España . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Nueva gramática de la lengua española (2009 ). Madrid: Espasa-Calpe. Catàleg
 • Bosque, Ignacio (cop. 1999 ). Gramática descriptiva de la lengua española . Madrid: Espasa. Catàleg
 • Di Tullio, Ángela (2010 ). Manual de gramática del español (Nueva edición). Buenos Aires: Waldhuter. Catàleg
 • Gumiel Molina, Silvia; Martí Sánchez, Manuel (2010). Síntesis actual de la gramática del español. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá.
 • Ribas Seix, Teresa (2010). Libros de texto y enseñanza de la gramática. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Ortografía de la lengua española (DL 2010 ). Madrid: Espasa-Calpe. Catàleg
 • Gómez Torrego, Leonardo (2011 ). Hablar y escribir correctamente : gramática normativa delespañol actual (4a ed. actualizada). Madrid: Arco/Libros. Catàleg
 • Gómez Torrego, Leonardo (DL 2005 ). Análisis sintáctico : teoría y práctica . [Madrid]: SM. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
9 Classes expositives L'assistència a classe comptarà com a criteri d'avaluació. 20
Exposició oral en grup (llengua o literatura) 30
Treball escrit (llengua i literatura) 50

Qualificació

Les proves d'avaluació d'aquesta assignatura són dues: d'una banda s'haurà de lliurar un treball (per als tres professors) i, d'altra banda, s'haurà de fer una presentació oral a classe de 10 minuts de durada.

Per tant, un 20% de la nota final correspondrà a la assistència. Un 30% s'avaluarà a partir de la presentació oral a classe. El 50% restant serà de la nota del treball escrit.

Cada falta d'ortografia restarà 0,2 dècimes de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es valorarà com a No Presentat a l'alumne que: (a) no hagi fet l'exposició oral; (b) no hagi presentat el guió corresponent; o (c) no hagi assistit al 50% de les sessions previstes.

Observacions

Per a la secció de Llengua, es recomana haver repassat els continguts de les matèries que es llisten al programa. Per a la secció de Literatura, es recomana haver fet les quatre lectures obligatòries amb antelació.

Assignatures recomanades

 • Complements per a la formació de l'àmbit de les llengües
 • Didàctica de l'especialitat de literatura
 • Didàctica de l'especialitat de llengua
 • Didàctica de l'especialitat de Llengua Castellana i Literatura I
 • Didàctica de l'especialitat de Llengua Castellana i Literatura II
 • Didàctica específica de l'àmbit de llengües