Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LLUIS RIUS OLIVA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (40%), Anglès (10%)

Competències

 • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
 • Adquirir estratègies per a estimular l’esforç de l’alumnat i promoure la seva capacitat per aprendre per si mateixos i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l’autonomia, la confiança i la iniciativa personals.
 • Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribueixin a fer del centre un lloc de participació i cultura en l’entorn on estigui ubicat; desenvolupar les funcions de tutoria i d’orientació dels alumnes de manera col·laborativa i coordinada; participar en l’avaluació, la investigació i la innovació dels processos d’ensenyament, aprenentatge, orientació i tutoria.
 • Comunicar-se adequadament, tant de manera oral com escrita, en els diversos contextos educatius, socials i culturals.
 • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.
 • Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores.

Continguts

1. DIDÀCTICA DE LA LITERATURA: Explorant les concepcions prèvies. La competència literària: aprenentatge servei i altres metodologies actives i participatives.

2. LECTURA: Foment de la lectura. Lectura crítica i dialògica. Anàlisi de pràctiques i planificació de seqüències i activitats

3. ESCRIPTURA LITERÀRIA: Foment de la creativitat literària. El procés d’escriptura literària. Anàlisi de pràctiques i planificació de seqüències i activitats.

4. LITERATURA JUVENIL, LITERATURA PER A JOVES: Tria de lectures. Els gèneres. Els cànons: nous gèneres i nous autors.

5. LA BIBLIOTECA DE CENTRE: Funció de la biblioteca. Complicitats en la formació de l’hàbit lector. Recursos digitals i municipals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 18 32 50
Cerca d'informació 5 20 25
Total 23 52 75

Bibliografia

 • Manresa Potrony, Mireia (2013 ). L'Univers lector adolescent : dels hàbits de lectura a laintervenció educativa . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Lluch, Gemma (2013 ). La Lectura en català per a infants i adolescents : història, investigació i polítiques . Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana :Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Catàleg
 • Lluch, Gemma (2013 ). La Literatura per a infants i joves en català : anàlisi, gèneres i història . Alzira: Bromera. Catàleg
 • Colomer, Teresa (2008 ). Lectures adolescents . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Colomer, Teresa Baró Llambias, Mònica (2002 ). La Literatura infantil i juvenil catalana : un segle de canvis . Bellaterra: Institut de Ciències de l'Educació. Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Pagès, Vicenç (2006 ). De Robinson Crusoe a Peter Pan : un cànon de literatura juvenil . Barcelona: Proa. Catàleg
 • Pagès, Vicenç (1998 ). Un Tramvia anomenat text : el plaer en l'aprenentatge de l'escriptura . Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Sunyol, Víctor (1992 ). Màquines per a escriure : recursos per a l'animació a la crativitat escrita . Vic: Eumo. Catàleg
 • Rodari, Gianni (2008 ). Gramàtica de la fantasia : introducció a l'art d'inventarhistòries . Barcelona: Proa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectura de la bibliografia recomanada i discussió a classe. 5
Participació activa en els debats i les activitats de classe. 5
Disseny d’una seqüència literària i execució a l’aula d’una de les seves activitats. 60
Comentari crític escrit d’un article o llibre de la bibliografia i posada en comú. 30

Qualificació

S'avaluarà de forma continuada el treball presencial a l'aula i el treball autònom.
Cal demostrar una bona competència oral i escrita en llengua catalana i castellana.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si l'alumne no presenta un o més d'un dels treballs obligatoris la nota final serà "no presentat".