Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Assignatura en la que s'utilitza la capacitat d'innovació i la creativitat per entendre el procés de creació i desenvolupament de productes turístics.
Crèdits:
3

Grups

Grup EN

Durada:
Anual
Professorat:
LLUIS PRATS PLANAGUMA
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup SP

Durada:
Anual
Professorat:
LLUIS PRATS PLANAGUMA
Idioma de les classes:

Competències

 • E2 Aplicar, de manera reflexiva i crítica, metodologies d'investigació transdiciplinar i multidisciplinar a la realitat turística
 • E5 Detectar i gestionar la complexitat dels destins i els productes turístics
 • E8 Dissenyar, desarrotllar i promocionar projectes que mostrin el caràcter multidimensional del turisme
 • T8 Tenir visió innovadora, prospectiva i proactiva
 • T9 Promoure avenços en les reflexions i formulacions ètiques relacionades amb l'exercici de la professió o el desenvolupament de la investigació, en un context de responsabilitat social i d'aplicació dels principis de la sostenibilitat econòmica, ecològica i social

Continguts

1. Entrepreneurship. Understanding the basis

          1.1. Concepts and definitions

          1.2. Entrepreneur Skills and Charecteristics

2. Entrepreneurial opportunities for SME's

3. Product development trends

          3.1. Special interest tourism

          3.2. Product customization

          3.3. Development and management of sustainable products

4. Commercialisation and distribution of new products

          4.1. Demand profile of alternative tourism

          4.2. Commercialisation systems

          4.3. Distribution channels

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 7 30 37
Classes expositives 4 0 4
Elaboració de treballs 0 6 6
Exposició dels estudiants 4 4 8
Resolució d'exercicis 12 4 16
Tutories 4 0 4
Total 31 44 75

Bibliografia

 • Cooper, Robert G., Edgett, Scott J. (cop. 1999). Product development for the service sector : lessons from market leaders. New York: Basic Books. Catàleg
 • Paul, Gerard T. (cop. 1999). Project management and product development [Recurselectrònic]. New York: McGraw-Hill. Catàleg
 • Gorchels, Linda (cop. 2000). The Product manager's handbook [Recurs electrònic] : thecomplete product management resource (2nd ed). Lincolnwood, Ill.: NTC Business Books. Catàleg
 • Innovation and product development in tourism : creatingsustainable competitive advantage (cop. 2006). Berlin: Eric Schmidt Verlag. Catàleg
 • Douglas, Norman, Douglas, Ngaire, Derrett, Ros (2001). Special interest tourism : context and cases. Milton (Australia): John Wiley & Sons. Catàleg
 • Innovation and growth in tourism (cop. 2006 ). Paris: OECD Publications. Catàleg
 • Tanja C. Boga, Klaus Weiermair (2011). Branding new services in health tourism. Tourism Review, 66(1), 90-106. Recuperat , a http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1660-5373&volume=66&issue=1&PHPS Catàleg
 • Bente Heimtun & Birgit Abelsen (2012). The tourist experience and bonding. Current Issues in Tourism, 14(5), 425-439. Recuperat , a http://dx.doi.org/10.1080/13683500.2011.609275
 • Daisy Dawson, Joanna Fountain & David A. Cohen (2011). Seasonality and the Lifestyle “Conundrum”: An Analysis of Lifestyle Entrepreneur. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 16(5), 551-572. Recuperat , a http://dx.doi.org/10.1080/10941665.2011.597580
 • Anne-Mette Hjalager & Arvid Flagestad (2012). Innovations in well-being tourism in the Nordic countries. Current Issues in Tourism, 15(8), 725-740. Recuperat , a http://dx.doi.org/10.1080/13683500.2011.629720

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Oral presentation Oral presentation trough Elevator Pitch System 40
Product definition 5
Final document The final project must be defined in a Executive summary version 30
Assignments & Exercises Different exercises mainly developed during the sessions will be evaluated. 25

Qualificació

The aim of the module is to develop an applied real case of a tourism product development.

This asignment will be made individually.

The formula to calculate the final mark is
Asignment (final doc) * 0,4 + Oral Presentation * 0,3 + Exercises * 0,3= Final mark

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Not delivering the final assignment will be considered as a “No Presentat”

Assignatures recomanades

 • Comportament i segmentació del consumidor
 • Desenvolupament sostenible del turisme
 • Emprenedoria, creativitat i innovació
 • Establiment de preus i pressupost de marketing
 • Gestió financera de productes turístics
 • Gestió operativa de projectes turístics
 • Habilitats directives
 • La contractació en el desenvolupament i gestió de productes turístics
 • Marketing de productes turístics