Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Clonatge i expressió de proteïnes recombinants. Mutagènesi dirigida i a l'atzar. Evolució dirigida de proteïnes. Exemples de construcció de proteïnes d'interès biomèdic i estratègies de screening. Selecció de línies cel·lulars. Sistemes d'escalat: del laboratori a la planta de producció.
Crèdits:
3

Grups

Competències

 • 1. Identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context d'investigació o professional.
 • 4. Comunicar de forma clara i concisa els seus coneixements, les seves conclusions i les implicacions ètiques i socials del seu camp de treball a públics especialitzats i no especialitzats ( divulgació científica).
 • 5. Actualitzar i prosseguir els seus estudis de forma auto-dirigida i autònoma, recollint i seleccionant la informació necessària que permeti una investigació original i que aporti nous coneixements.
 • 8. integrar els aspectes metodològics i els continguts de les diferents disciplines de les biociències per al seu estudi a nivell molecular.
 • 11. Identificar i analitzar les mecanismes moleculars bàsics que operen en els éssers vius, particularment l'home, així com les seves aplicacions en diferents camps d'investigació.
 • 12. Gestionar i planificar l'ús racional de tècniques freqüents en Biología Molecular en noves situacions d'estudi o experimentació.
 • 13. Avaluar l'ús i la necessitat de tècniques avançades en biología molecular així com la seva adaptació a necessitats particulars requerides.
 • 15. Valorar la utilitat de tècniques de modificació genètica d'organismes per a estudis i tractament de patologies humanes, la majoria de processos i productes biotecnològics.
 • 16. Identificar i utilitzar racionalment les eines bio-informàtiques bàsiques ( bases de dades i programes d'anàlisis molecular) per contribuir al coneixement genòmic, transcriptòmic i proteòmic.
 • 17. Identificar i generar solucions a problemes plantejats en els àmbits de la Biomediciona Molecular i la Patologia Molecular.

Continguts

1. General introduction to the recombinant DNA technology. Applications. Hosts to produce recombinant proteins. Transgenic organisms (pharming) and control of transgene expression. CRISPR/Cas system and its applications.

2. How to get improved recombinant proteins of therapeutic interest. Mutagenesis. Classification. Directed evolution and screening methods: Phage display, ribosome display...etc.

3. Application of the methodologies described. Some examples of therapeutic interest: L-Asparaginase and variants of monoclonal antibody Herceptin (against HER2). Modular drugs. Are the “magic bullets" possible? General discussion and examples.

4. Recombinant protein production. Strategies for the purification of recombinant proteins. Levels of production: scaling.

5. Biotechnological products of therapeutic interest. Potential systems to produce recombinant proteins. Production in eukaryotic cells: design of vectors and host cell properties.

6. Development of stable cell lines for the production of therapeutic recombinant proteins. Assays and selection of highly producing cell clones. Establishment of a cell bank, master cell bank and working cell bank. Upstream processing: Types and strategies of fermentation processes. Downstream processing: separation and purification.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 15 20 35
Elaboració de treballs 0 20 20
Exposició dels estudiants 4 16 20
Total 19 56 75

Bibliografia

 • Smales, C. Mark James, David C. (cop. 2005 ). Therapeutic proteins : methods and protocols . New Jersey: Humana Press. Catàleg
 • Kannicht, Christoph (cop. 2002 ). Posttranslational modifications of proteins : tools for functional proteomics . Totowa, N.J.: Humana Press. Catàleg
 • Dieken, Markus Leyck (2002 ). Insulin & related proteins. Dordrecht [etc.]: Kluwer Academic Publishers. Recuperat 12-07-2010, a http://ebooks.springerlink.com/UrlApi.aspx?action=summary&v=1&bookid=78489 Catàleg
 • Fruton, Joseph S (cop. 1999 ). Proteins, enzymes, genes : the interplay of chemistry andbiology . New Haven, CT [etc.]: Yale University Press. Catàleg
 • Creighton, Thomas E (1993 ). Proteins : structures and molecular properties (2nd ed.). New York: Freeman. Catàleg
 • Lesk, Arthur M (cop. 2001 ). Introduction to protein architecture : the structural biology of proteins . Oxford, UK: Oxford University Press. Catàleg
 • Watson, James D. (cop. 2007 ). Recombinant DNA : genes and genomes, a short course (3th ed.). New York: W. H. Freema and Co. Catàleg
 • Glick, Bernard R (cop. 2003 ). Molecular biotechnology : principles and applications of recombinant DNA (3rd ed.). Washington: ASM Press. Catàleg
 • Robertson, Dominique (cop. 1997 ). Manipulation and expression of recombinant DNA : a laboratory manual . San Diego [etc.]: Academic Press. Catàleg
 • Eun, Hyone-Myong (cop. 1996 ). Enzymology primer for recombinant DNA technology . San Diego (Calif.) [etc.]: Academic Press. Catàleg
 • Emery, Alan E. H (cop. 1995 ). An Introduction to recombinant DNA in medicine (2nd ed). Chichester [etc.]: Wiley. Catàleg
 • Watson, James D. (1992 ). Recombinant DNA (2nd ed.). New York: Scientific American Books. Catàleg
 • Glover, David M. Hames, B. D. (1995 ). DNA cloning : a practical approach (2nd ed.). Oxford [etc.]: IRL Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Oral presentation based on a scientific article related with contents of the subject. In the oral presentation it will be evaluated the clarity of the exposition, the structure and organization, synthesis skill and scientific accuracy of a 15 min oral communication based on the selected written report. 50
Written report about a scientific article related with the contents of the subject that will be presented individually or in pairs. It will be evaluated the formal presentation, clarity, accuracy, scientific precision and the level of achievement of the aims, methodology, results and discussion along the report. 50

Qualificació

Written reports and oral presentations will be individual whenever possible. If it is necessary to work in teams the final mark of the written report will be the same for all the team members unless negligence is detected.

In the oral presentation it is obligatory to specify which part of the work has done each team member independently of the organization of the exposition.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
The qualification will be NOT PRESENTED if the written report is not presented and/or the oral presentation is not given. It is mandatory the assitance to a minimum of the 80% of the classes including the presentation of the rest of classmates.

Observacions

Apart from the recommended bibligraphy, scientific articles may be suggested to further understand the scientific contents.