Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Coordinació de les polítiques de direcció de persones amb l'estratègia de l'organització. Tècniques d'avaluació del potencial i de competències per al desenvolupament de persones. La gestió del talent: identificació del talent en les organitzacions. Disseny i implantació de polítiques de gestió de plans de carrera i de successió. Plans de comunicació interna i polítiques de motivació de les persones. Optimització de recursos dels membres d'un grup de treball de cara a la cohesió del grup i a la consecució de resultats per desenvolupar el treball en equip.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI BALAGUE CANADELL  / LOURDES TEIXIDOR FELIU
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (35%), Anglès (15%)

Competències

 • 13.  Dissenyar, aplicar i supervisar polítiques de direcció de persones així com els plans que es derivin d'elles (comunicació, formació, etc.), en coherència amb l'estratègia de l'organització.
 • 14.  Dissenyar, aplicar i valorar tècniques d'avaluació del potencial i de competències per a la implantació i optimització de polítiques de desenvolupament de persones, de treball en equip i de successió.
 • 15.  Planificar i aplicar eines per a la resolució de conflictes, la negociació i mediació en l'àmbit laboral i avaluar la seva eficàcia.
 • 16.  Identificar, mesurar i avaluar factors personals i organitzacionals que influeixen en el clima organitzacional i en la motivació de les persones.
 • 17.  Planificar i aplicar els instruments adequats per avaluar el sistema de gestió de recursos humans, analitzar els resultats, valorar els progressos mitjançant l'aplicació de les metodologies d'auditories de gestió i de millora sistemàtica de processos en Recursos Humans.
 • 18.      Mostrar habilitats interpersonals i de relació professional per al treball i la direcció d'equips interdisciplinaris.
 • 21.      Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • 26.      Establir i mantenir un sistema de garantia de qualitat per a la pràctica en el seu conjunt.

Continguts

1. La gestió avançada del talent

          1.1. Una economia en crisi o una crisi de l’economia

          1.2. I si les persones tornessin a somiar?

          1.3. Una proposta de gestió del talent

2. Una aproximació al lideratge personal

          2.1. Essència i tipologia del lideratge

          2.2. El Model SIM de lideratge personal basat en el Coaching: La gènesi

          2.3. La presa de consciència: Guió de vida i percepció de la realitat

          2.4. La llibertat d'elecció: Generació de la visió (somni)

          2.5. La creació mental: Concreció de la visió

          2.6. La creació física: Implementació de la visió

3. Emocions i presa de decisions

          3.1. L’error de Descartes: El paper fonamental de les emocions en la presa de decisions

          3.2. Conceptualització i caracterització de les emocions

          3.3. Intel·ligència emocional i competències emocionals

4. La gestió de conflictes

          4.1. Una introducció: Resolució de conflictes i presa de decisions (Model GDI)

          4.2. El “principi de la importància relativa”: A quin tipus de situació ens referim?

          4.3. L’empatia i la comprensió

          4.4. Conductors d’emocions: Segrest i contagi emocional

          4.5. El paper de la comunicació

5. Teoria i pràctica del Coaching

          5.1. El desenvolupament de competències

          5.2. Fonaments teòrics del Coaching

          5.3. El procés de Coaching

6. Optimització de recursos dels membres d'un grup de treball de cara a la cohesió del grup i la consecució de resultats per desenvolupar el treball en equip

          6.1. Diferències entre grup i equip de treball

          6.2. Avantatges i inconvenients del treball individual i del treball en equip

          6.3. Condicions d'èxit dels equips de treball

          6.4. Els rols de l'equip

          6.5. El clima grupal, tensions i conflictes

          6.6. Com generar confiança

          6.7. Evolució de grup a equip - característiques dels equips d'alt rendiment

          6.8. El líder formal de l'equip - característiques i rol

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 4 4
Anàlisi / estudi de casos 10 15 25
Classes expositives 24 0 24
Classes participatives 24 0 24
Debat 2 10 12
Elaboració de treballs 0 25 25
Lectura / comentari de textos 0 4 4
Resolució d'exercicis 9 0 9
Treball en equip 4 10 14
Visionat/audició de documents 1 8 9
Total 74 76 150

Bibliografia

 • Michael West (2004). Los secretos de la gestión de los equipos de trabajo. Blume. Catàleg
 • Nicky Hayes (2002). Dirección de equipos de trabajo. Thomson. Catàleg
 • Stephen M.R. Covey (2007). El factor confianza. Paidós empresa. Catàleg
 • Beverly Hare (2003). Sea asertivo, la habilidad directiva clave para comunicar eficazmente. Gestión 2000. Catàleg
 • Debra Fine (2009). Saber conversar. Ediciones Temas de Hoy. Catàleg
 • Bob Nelson (1997). 1001 formas de motivar. Gestión 2000. Catàleg
 • A Gestick. C. Elton (2006). El empleado invisible. Una guia para descubrir el potencial oculto de cada emple. Gestión 2000. Catàleg
 • S. L. Dolan i altres (2004). Los 10 mandamientos en la dirección de personas. Gestión 2000. Catàleg
 • Varios (2009). Los diez retos de Sílvia, clave para la gestión de personas en tiempos de cambio. Top Ten Busines Experts nº 5. Catàleg
 • Allan y Barbara PEASE (2006). El lenguaje del cuerpo. Editorial Amat, SL. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració de treballs Els alumnes han d'entregar varis treballs i pràctiques.
1- Conjunt de treballs i pràctiques que valdran un 15% de la nota (temes 1 al 5).
2- Treball sobre motivació (tema 6), d'un 15% de la nota.
30
Treball en equip (màx. 3 persones) S'informarà als alumnes del contingut i procés de realització del treball. 70

Qualificació

Pel que fa a l’avaluació del primers 5 blocs temàtics, l’alumne haurà de desenvolupar un seguit d’exercicis i casos pràctics dels què se n’especificaran els detalls durant les sessions de classe. La qualificació obtinguda correspondrà a un 15% de la nota final de l’assignatura.

Pel que fa a l’avaluació del bloc temàtic 6, l’alumne haurà de desenvolupar un exercici del què se n’especificaran els detalls, també, durant les sessions de classe. La qualificació obtinguda correspondrà a un 15% de la nota final.

L’elaboració d’un treball que haurà d’incloure continguts tractats durant les sessions corresponents (tema 1 al 5). Aquest treball s’haurà de portar a terme de forma individual o en grup (preferiblement), aquesta activitat d’avaluació tindrà un pes d’un 70% de la nota global de la matèria.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
- La no realització d'alguna de les activitats d'avaluació.
- Assistència inferior al 80% de les activitats presencials.