Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
La jurisdicció social i els reptes als quals s'enfronta: els conflictes laborals emergents, la necessitat de major rapidesa en la solució dels conflictes laborals. La gestió dels conflictes laborals en el marc dels mitjans de solució extrajudicial de conflictes laborals (mediació i arbitratge). La tasca de la jurisdicció social en la solució dels conflictes laborals. La pervivència dels principis que la sustenten. Debat sobre l'accés a la judicatura i formació de jutges del Social
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
AMADOR GARCIA ROS  / JOSE MIGUEL MESTRE VAZQUEZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 8.      Analitzar, aplicar i valorar els instruments legals i contractuals de caràcter laboral a la relació laboral, a partir del coneixement del marc regulador en l'àmbit de les relacions laborals.
 • 9.      Analitzar, gestionar i supervisar en l'àmbit de l'empresa l'aplicació de les condicions de treball acord amb la normativa vigent, i als interessos de l'empresa i el treballador.
 • 10.  Analitzar, aplicar i supervisar models de gestió de les prestacions de la Seguretat Social per a la cobertura dels riscos socioprofessionals d'empresaris i treballadors.
 • 11.  Transmetre idees i comunicar-se per escrit en l'àmbit laboral fent servir la terminologia i les tècniques més adequades en l'àmbit administratiu i judicial.
 • 12.  Analitzar les tendències internacionals sobre el món del treball i aplicar les seves millors pràctiques a l'àmbit de la gestió de les relacions laborals, a l'àmbit espanyol i català.
 • 21.      Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • 22.      Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • 23.      Mostrar habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • 26.      Establir i mantenir un sistema de garantia de qualitat per a la pràctica en el seu conjunt.

Continguts

1. Iº PART: L'INCOMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ LABORAL: LA POTESTAT SANCIONADORA DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA A L'ÀMBIT DE LES INFRACCIONS I SANCIONS LABORALS.

2. Iº.1 Subjectes responsables de les infraccions laborals.

3. Iº.2 Infraccions laborals.

4. Iº.3 Responsabilitats i sancions

5. Iº.4 Organismes competents en la vigilància, control i sanció de les infraccions laborals. En especial, la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

6. IIº PART: EL PROCÉS JUDICIAL LABORAL.

7. IIº.1 Tribunals d'allò Social.

8. IIº.2 Capacitat i legitimació per reclamar laboralment davant els Tribunals d'allò Social.

9. IIº.3 Mesures d'evitació del procés judicial.

10. IIº.4 El procés judicial ordinari: especial atenció a la demanda laboral i a la sentencia judicial final.

11. IIº.5 Els processos especials: referència a les seves principals característiques.

12. IIº.6 Mitjans d'impugnació: el sistema de recursos.

13. IIIº PART: MITJANS DE SOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES LABORALS.

14. IIIº.1 Tipus de conflictes laborals sotmesos a solució extrajudicial a l'àmbit laboral.

15. IIIº.2 Mesures de solució de conflictes.

16. IIIº.3 Mediació

17. IIIº.4 Arbitratges.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes pràctiques 25 25 50
Prova d'avaluació 5 15 20
Total 30 40 70

Bibliografia

 • MOLINA NAVARRETE, CRISTOBAL (2012). Análisis de la nueva ley de la jurisdicción social : nuevas reglas legales, nuev. Las Rozas (Madrid) : La Ley, 2012. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen de contingut teòric-pràctic. Examen 100

Qualificació

Per avaluar-se de l'assignatura es demana l'assistència al 80% com a mínim de les sessions de l'assignatura.

L'estudiant haurà de realizar en forma d'examen un dels els casos pràctics que es preparin per al curs, resolent les qüestions plantejades per al professor responsable de l'assignatura durant les seves explicacions.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
És requisit necessari per a no ser qualificat com a NO PRESENTAT, que l'estudiant assisteixi al 80% com a mínim de les classes teòriques de l'assignatura.

Observacions

Les sessions partiràn de l'analisi de legislació laboral, però s'orientaran en una vessant decididament pràctica.

El professorat control·larà l'assistència a classe, i el lliurament de les pràctiques previstes.

Assignatures recomanades

 • Estrategies legals en l'àmbit de les Relacions Laborals
 • Gestió de la Seguretat Social
 • Polítiques d'ocupació