Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Disseny d’estratègies turístiques a escala local. Modalitats de turisme a les ciutats. Anàlisi de demanda potencial. Instruments per la planificació turística local.
Crèdits:
3

Grups

Grup ES

Durada:
Anual
Professorat:
NURIA GALI ESPELT
Idioma de les classes:
Castellà (80%), Anglès (20%)

Grup F

Durada:
Anual
Professorat:
NURIA GALI ESPELT
Idioma de les classes:

Competències

 • E1 Idear, promoure i aplicar tècniques de gestió pròpies del turisme cultural
 • E3 Conèixer, valorar i aplicar les metodologies de posada en valor del patrimoni cultural tangible i intangible per al turisme
 • E5 Detectar i gestionar la complexitat dels destins i els productes turístics
 • E6 Liderar programes de cooperació nacional i internacional en el turisme cultural
 • T1 Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de l'especialitat de turisme cultural de forma original i creativa, adaptant-se a l'auditori o als destinataris (audiències expertes i no expertes) i utilitzant els suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals

Continguts

1. Conceptes. introducció a la planificació turística local

2. La demanda de turisme urbà

3. Instruments de planificació

4. Estratègies de planificació turística

5. Casos d'estudi

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,5 14 18,5
Classes expositives 10 10 20
Classes participatives 6 6 12
Elaboració de treballs 2 10,5 12,5
Lectura / comentari de textos 0 12 12
Total 22,5 52,5 75

Bibliografia

 • Ashworth, G. J., Tunbridge, J.E. (1994). The Tourist-historic city. Chichester (etc.): John Wiley & Sons. Catàleg
 • Baretje, René, (1997). Tourisme urbain = Urban tourism. Aix-en-Provence: C.I.R.E.T. Catàleg
 • Burtenshaw, D., Bateman, M., Ashworth, G. J. (1991). The European city : a western perspective. London: Fulton. Catàleg
 • Calle Vaquero, Manuel de la (2002). La Ciudad histórica como destino turístico. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Coloquio de Geografía Urbana (1er : 1994 : Conca), Campesino Fernández, Antonio-José (1995). Las Ciudades españolas a finales del siglo XX. [S.l.]: Universidad de Castilla-La Mancha. Catàleg
 • García Hernández, María (2003). Turismo y conjuntos monumentales : capacidad de acogida turística y gestión de flujos de visitantes. Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Law, Christopher M. (1993). Urban tourism : attracting visitors to large cities. London: Mansell. Catàleg
 • López i Palomeque, Francesc, Vera Rebollo, J. Fernando, coord., Marchena Gómez, Manuel J., Anton Clavé, Salvador (1997). Análisis territorial del turismo : una nueva geografía delturismo. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Marchena Gómez, Manuel, (Dirección General del Turismo). Territorio y turismo en Andalucía : análisis a diferentes escalas espaciales. Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de Economía yFomento. Catàleg
 • Page, Stephen (1995). Urban tourism. London (etc.): Routledge. Catàleg
 • Pascual Esteve, Josep M. (2001). De la planificación a la gestión estratégica de las ciudades: estratègies de qualitat urbana. Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Seminari de Turisme Rural a Catalunya (2on : 2002 : Besalú, Catalunya), , , (2004). La Museïtzació dels nuclis urbans : actes del 2n Seminari deTurisme Rural a Catalunya : Besalú, 15 i 16 de novembre de2002. Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
 • Seminario Vivir las Ciudades Históricas : 1997 : Cuenca), Troitiño Vinuesa, Miguel Ángel, García Marchante, Joaquín Saúl (1998). Vivir las ciudades históricas : recuperación integrada ydinámica funcional. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha [etc.]. Catàleg
 • Tourism and spatial transformations : implications forpolicy and planning (1995). Oxon, UK: CAB International. Catàleg
 • Tourism in Spain : critical issues (cop. 1996). Oxon, UK: CAB International. Catàleg
 • Troitiño Vinuesa, Miguel Ángel (DL 1992). Cascos antiguos y centros históricos : problemas, políticas y dinámicas urbanas. Madrid: Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Centro de Publicaciones. Catàleg
 • Valcarcel-Resalt, G., Troitiño Vinuesa, Miguel Ángel, Esteban Cava, Luis (1993). Desarrollo local, turismo y medio ambiente. Cuenca: Diputación Provincial de Cuenca. Catàleg
 • , (1998). Turismo urbano y patrimonio cultural : una perspectivaeuropea. Sevilla: Turismo de Sevilla. Patronato Provincial: Diputación. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova escrita Prova escrita 100

Qualificació

Es realitzarà una prova escrita al final de l'assignatura que equivaldrà al 100% de la nota final

Observacions

Aquesta matèria es planteja com una eina per la planificació turística dels espais urbans.
L’assignatura es presenta com un projecte progressiu i continu, on cada tema serà una continuació del tema anterior.
Les classes teòriques es complementaran amb classes pràctiques que consistiran en l'anàlisi de casos reals i en l'elaboració d'un treball de curs per part dels estudiants.

Assignatures recomanades

 • Anàlisi del comportament del comprador de productes turístics
 • Desenvolupament d'activitats turístiques i imatge de la destinació
 • Desenvolupament i gestió de productes turístics
 • Gestió de destinacions turístiques locals
 • Instruments de planificació territorial turística