Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Es presentaran i es discutiran les principals qüestions relatives a la diversitat lingüística al món i a la Catalunya actual: les característiques principals de la variació estructural de les llengües, la seva relació amb la diversitat cultural, la seva inserció social i els estereotips que en deriven i la relació de tots aquests aspectes amb els processos d'adquisició de segones llengües.
Crèdits:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCESC FELIU TORRENT
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
 • Comunicar-se adequadament, tant de manera oral com escrita, en els diversos contextos educatius, socials i culturals.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.

Altres Competències

 • Familiaritat amb les qüestions relatives a la diversitat lingüística i cultural.
 • Reconeixement dels diversos sistemes d'escriptura.
 • Reconeixement dels mètodes i dels trets rellevants per a l'estudi de l'agrupació lingüística i de la situació social de les llengües.
 • Consciència de la importància de les representacions socials i de les actituds lingüístiques.
 • Comprensió de textos especialitzats en lingüística i en sociolingüística.
 • Familiaritat amb les qüestions relatives al contacte lingüístic i als processos d'adquisició de segones llengües.

Continguts

1. La natura, la cultura i la diversitat lingüística. Afinitat tipològica i relació genètica entre llengües. Els sistemes d'escriptura i la funció de l'ortografia.

2. Llengua, cognició, cultura, identitat i sentiments: els conflictes lingüístics.

3. La variació lingüística, i la complexitat interna de les llengües. El paper dels mites històrics.

4. El multilingüisme i l'adquisició de segones llengües. El contacte lingüístic vs. l'aprenentatge formalitzat.

5. Les llengües de Catalunya. El context sociolingüístic d'avui. Política i legislació lingüística: l'àmbit de l'ensenyament.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 12 0 12
Debat 4 4 8
Elaboració de treballs 2 10 12
Lectura / comentari de textos 2 40 42
Resolució d'exercicis 8 16 24
Tutories 2 0 2
Total 30 70 100

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Ressenya d'un article o d'un capítol de llibre. Bona aplicació de les capacitats adquirides durant el curs relatives a la comprensió dels temes tractats i al desenvolupament del sentit crític. Correcció gramatical i claredat i bona organització de la redacció. 40
  Comentari crític d'un text curt que expressi opinions sobre les característiques de les llengües. Bona aplicació de les capacitats adquirides durant el curs relatives a la comprensió dels temes tractats i al desenvolupament del sentit crític. Correcció gramatical i claredat i bona organització de la redacció. 60

  Qualificació

  a) Ressenya d'unes 30 línies d'un article o d'un capítol de llibre (40 % de la nota).
  c) Comentari crític d'un text curt que expressi opinions sobre les característiques de les llengües (60 % de la nota).

  Criteris: comprensió i retenció de les qüestions tractades i identificació i resolució correctes dels problemes plantejats. Bona aplicació de les capacitats adquirides durant el curs relatives a la comprensió dels temes tractats i al desenvolupament del propi sentit crític. Correcció gramatical i claredat expositiva i argumentativa.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Per a l'obtenció d'una nota és indispensable la realització de tots els treballs proposats. Es tindrà en compte l'assistència regular a classe (80%).