Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JUAN JOSE MOLINA VILLAR
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (50%), Anglès (20%)

Competències

 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística

Continguts

1. TEMA 1. INTRODUCCIÓN AL ÁREA DE ALOJAMIENTO TEMA 2. LAS TAREAS Y ACTIVIDADES DEL PERSONAL TEMA 3. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL DEPARTAMENTO TEMA 4. ACTIVIDAD Y OPERACIONES DE PISOS-HABITACIONES, RESTAURACIÓN Y SPA TEMA 5. CONTROL DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS TEMA 6. OPERACIONES DE APROVISIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO TEMA 7. FILOSOFÍA Y CULTURA EMPRESARIAL

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 3 0 3
Classes participatives 5 20 25
Debat 1 15 16
Sortida de camp 5 10 15
Treball en equip 6 5 11
Tutories 5 0 5
Total 25 50 75

Bibliografia

 • Cerra, J. y otros (1990). Gestión de producción de alojamientos y restauración. Madrid: Síntesis.
 • Felipe Galleho, J (2002). Gestión de alimentos y bebidas para hoteles, bares y restaurantes. Madrid: Thomson Learning-Paraninfo.
 • Felipe Gallego, J (2010). Gestión de hoteles. Madrid: Thomson Learning-Paraninfo.
 • García Buades, E (2001). Calidad en los servicios en hoteles de sol y playa. Madrid: Síntesis.
 • Gual, M., Molina, J.J. (2012). Balnearios y spas urbanos. La salud como eje del turismo. Barcelona: Astro Uno.
 • Molina Villar, J.J. (2010). Balnearios, viejas prácticas, nuevas costumbres. Barcelona: Astro Uno.
 • Molina Villar, J.J. (2016). Alojamiento, restauración y spa. Un día de trabajo en un hotel. Barcelona: Tempore.
 • Mestre Soler, J.R (2000). Técnicas de gestión y dirección hotelera. Barcelona: Gestión 2000.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Teoria i conceptes Exposició de teoria i conceptesd 30
Treball en equip i exposicions de resultats treball en grup i exposicions 30
Classes, activitats de seguiment Activitats i pràctiques de seguiment 40

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA


Es considera avaluació contínua de l’assignatura a la suma de les classes
expositives per part del professor, la presentació del treball en la data
determinada amb la seva exposició en la llengua corresponent i dues
proves avaluatòries i les pràctiques. L’assistència a l'aula només serà obligatòria en el moment
que comencin les exposicions orals dels treballs escrits, les avaluacions o les pràctiques, traient un punt per
sessió a l’alumne que no pugui justificar per escrit la seva absència per motius
laborals, de malaltia o personals.

Pel que fa a la qualificació, el valor del treball és del 30%, la seva exposició
és del 30% i l’examen serà del 20% i les pràctiques del 20%.

La obligatorietat de fer el treball, l'avaluació i les pràctiques i la seva presentació és palesa. Si l’alumne
decideix no fer-ne, no se li permetrà
l’avaluació contínua havent de superar l’assignatura per l’avaluació única.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
AVALUACIÓ ÚNICA:

L’alumne es podrà acollir a l’avaluació única on el 100% de la nota serà un
examen on entrarà tota la temàtica exposada a classe i aquella que hi pugui
aparèixer a la bibliografia de l’assignatura (tant la de la fitxa de l’estudiant
com aquella facilitada per el professor a classe).

Observacions

Es aconsejable haber realizado la asignatura de Gestión de Alojamiento y Restauración

Assignatures recomanades

 • Gestió d'allotjaments i restauració
 • Gestió operativa d'allotjaments