Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Introducció a la gastronomia i enologia mundial i al turisme gastronòmic i enològic. Els temes que es tractaran van des de la història gastronòmica i la innovació a la cuina fins a l’organització de menús i elaboració de maridatges, a més de l’anàlisi de rutes turístiques gastronòmiques i enològiques.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSE BOYRA AMPOSTA  / ESTHER QUEROL CASTILLO
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (20%), Anglès (20%), Francès (20%)

Competències

 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística

Continguts

1. Gastronomia: història, la nova cuina innovadora, dietes gastronòmiques, cuines del món.

2. Enologia: historia, elaboració, indicacions geogràfiques.

3. Menús i fitxes gastronòmiques. Tasts. Maridatges.

4. Turisme gastronòmic i enològic. Rutes. Qualificacions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 25 50 75
Total 25 50 75

Bibliografia

 • Garrido Aranda, Antonio, (2009 ). Comida y cultura : nuevos estudios de cultura alimentaria. Cordoba: Universidad de Córdoba. Catàleg
 • Contreras, Jesús (1995 ). Alimentación y cultura : necesidades, gustos y costumbres. Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Vino y gastronomía (1991- ). Madrid: Luis Magaña. Catàleg
 • Ruaix Jimenez, Sílvia. Gastronomia catalana. |c2011: . Catàleg
 • Fàbrega, Jaume (1997 ). La Cuina de Josep Pla : a taula amb l'autor de El que hemmenjat (2a ed.). Barcelona: La Magrana. Catàleg
 • Fernández-Armesto, Felipe (2004 ). Historia de la comida : alimentos, cocina y civilización . Barcelona: Tusquets. Catàleg
 • Schraemli, Harry (1982 ). Historia de la gastronomía . Barcelona: Destino. Catàleg
 • Freedman, Paul H., 1949- (2009 ). Gastronomía : la historia del paladar . [Valencia]: Publicacions de la Universitat de València. Catàleg
 • Segarra Montaner, Oriol (cop. 2004 ). La Cultura del vino : una guía amena para pasar de iniciado a experto en vinos . Barcelona: Amat. Catàleg
 • Elías, Luis Vicente (2006 ). El Turismo del vino : otra experiencia de ocio . Bilbao: Universidad de Deusto. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Docència (classes teòriques, activitats pràctiques, comentaris de videos i notes de premsa,...) Activitats a classe 20
Activitat escrita Explicar per escrit la gastronomia d’un país 15
Activitat escrita Explicar una indicació geogràfica 15
Activitat pràctica Elaborar un menú 25
Activitat pràctica Realitzar una ruta gastronòmica o enològica existent i presentar una crítica de la mateixa davant la classe 25

Qualificació

Les classes seran teòriques i/o pràctiques.
Es farà necessari que els alumnes facin les activitats pràctiques i el treball de camp pel seu compte fóra de l’horari lectiu.

L'avaluació del curs és continua i estarà basada en una sèrie d’activitats al llarg del curs relacionades amb els continguts de l’assignatura, que són:
-Activitats a classe (20%): exercicis i comentaris.
-Activitat escrita (15%): explicar la gastronomia d’un país.
-Activitat escrita (15%): explicar una indicació geogràfica.
-Activitat pràctica (25%): elaborar un menú.
-Activitat pràctica (25%): realitzar una ruta gastronòmica o enològica existent i presentar una crítica de la mateixa davant la classe.

Aquell alumne que no pugi fer alguna de les Activitats a classe, perdrà opció de la nota respectiva de cada activitat, doncs no es poden fer fóra de l’aula o en un altre dia.

ÉS INDISPENSABLE per aprovar l'assignatura la realització de les dues activitats escrites i les dues activitats pràctiques. En cas de no fer alguna d’aquestes quatre activitats, no només es perd l’opció a la nota de l’activitat sinó també a l’avaluació contínua.
Les dates d’aquelles activitats escrites i pràctiques que es facin a l’aula es comunicaran al principi del quadrimestre i constaran per escrit al moodle de l’UdG/Alexia.
La revisió de les diferents activitats d’avaluació es farà al final del semestre, la setmana posterior a posar la nota final i en l’horari en la qual s’ha impartit l’assignatura.

Els alumnes que no puguin seguir el sistema d'avaluació continuada hauran de fer avaluació única.
L’AVALUACIÓ ÚNICA es farà mitjançant una prova escrita i oral en el que s’inclou tots els temes que apareixen en l’apartat “Contingut” de l’assignatura.

En ambdós casos d’avaluació, la nota mínima d’Aprovat és un 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindran la qualificació de "No presentat" els alumnes que no hagin ni seguit l'avaluació contínua, ni s'hagin presentat a l'avaluació única.

Observacions

Es farà necessari que els alumnes facin les activitats pràctiques i el treball de camp pel seu compte fóra de l’horari lectiu.

ÉS INDISPENSABLE per aprovar l'assignatura la realització de les dues activitats escrites i les dues activitats pràctiques. En cas de no fer alguna d’aquestes quatre activitats, no només es perd l’opció a la nota de l’activitat sinó també a l’avaluació contínua.

Serà molt preuada la participació a les sessions.
Els alumnes podran presentar els seus treballs i fer les seves exposicions en català, occità(o qualsevol variant), francès, italià i anglès.

Els alumnes que no puguin seguir el sistema d'avaluació continuada hauran de fer avaluació única.
L’AVALUACIÓ ÚNICA es farà mitjançant una prova escrita i oral en el que s’inclou tots els temes que apareixen en l’apartat “Contingut” de l’assignatura.
En ambdós casos d’avaluació, la nota mínima d’Aprovat és un 5.

Assignatures recomanades

 • Gestió de recursos turístics
 • Gestió del patrimoni cultural
 • Globalització i multiculturalitat
 • Introducció al turisme
 • Patrimoni de les destinacions