Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Aquesta assignatura està enfocada al perfeccionament i intensificació dels coneixements d’alemany adquiritis a Alemany I, Alemany II i Alemany III donant una especial aplicació en vocabulari i situacions d’àmbit turístic i a la comunicació amb clients.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
LARA MARIA BARRIUSO HERRERO  / PAULA IGAREDA GONZALEZ
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (0%), Alemany (80%)

Competències

 • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Im Hotel: Gäste an der Rezeption empfangen und registrieren. Reklamationen, Hoteldienstleistungen. Telefonservice

2. Im Reisebüro: Kunden beraten und Auskünfte geben. Verkehrsmittel. Angebote vermitteln. Hotels beschreiben.

3. Formen des Tourismus: Urlaubsformen und Aktivitäten. Kulturelle Angebote.

4. Am Flughafen: Flüge buchen, Orientierung am Flughafen, Fluggästen Auskunft geben, Berufe am Flughafen.

5. Werbeanzeigen, Werbeprospekt, Anzeigen selbst schreiben.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 30 30
Debat 3 2 5
Elaboració de treballs 0 10 10
Exposició dels estudiants 2 3 5
Prova d'avaluació 25 0 25
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Van der Werff, F., Schurig, C, Schümann, A. & Schaefer, B. (2014). Menschen im Beruf. Tourismus A2. Ismaning: Hueber Verlag.
 • Braucek, B. & Castell, A. (2002). Verbos alemanes. Diccionario de conjugación y complementación. Editorial Idiomas, Hueber.
 • Castell, Andreu (cop. 2003 ). Ejercicios : gramática de la lengua alemana (2ª ed.). Madrid: Idiomas. Catàleg
 • Castell, Andreu (cop. 1997 ). Gramática de la lengua alemana . Madrid: Idiomas. Catàleg
 • Lévy-Hillerich, Dorothea (2005 ). Kommunikation im tourismus . Plzen: Nakladatelstvi Fraus ;|aBerlin :Cornelsen Verlag. Catàleg
 • Grunwald, Anita (2014 ). Ja, gerne! : deutsch im tourismus A1: kurs - und Übungsbuch Deutsch als Fremsdsprache . Berlin: Cornelsen. Catàleg
 • Touristik aktuell, DIE WOCHENZEITUNG FÜR Touristiker. EuBuCo Verlag. Recuperat17/06/2016, a www.touristik-aktuell.de/
 • Torneu.eu. Recuperat 17/06/2016, a http://www.tourneu.eu/grundubungen.html
 • Pons. Das kostenlose Online-Wörterbuch. Recuperat 17/06/2016, a http://de.pons.com/
 • Deutsche Welle. Recuperat 17/06/2016, a http://www.dw.com
 • Magazin für Touristik und Business Travel. Recuperat 17/06/2016, a http://www.fvw.de/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Presentació oral Presentació a clase d'un treball. Es tindrà en compte l'adequació, riquesa lingüística, fonètica, cohesió i coherència del discurs, així com els mitjans audiovisuals. 25
Prova escrita Elaboració d'un treball sobre un tema específic de l'àmbit turístic. 50
Prova oral Participació oral en un debat sobre els temes tractats a classe 25

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUA
Depenent dels interessos dels alumnes, els temes podran variar lleugerament.
Constarà de l’elaboració d’un treball sobre un dels temes tractats a classe i la presentació oral del mateix. Cada part val un 50% de la nota.
Criteris d’avaluació: la correcció gramatical, l’ús adeqüat dels recursos lingüístics, l’adeqüació del contingut, la fonètica i els recursos visuals.
La realització de les dues proves és obligatòria

AVALUACIÓ ÚNICA
Consta d’un examen final (100% de la nota) on s’avaluaran tots els coneixements recollits al programa i bibliografia de l’assignatura (tant la del disseny de l'assignatura com aquella facilitada pel professor a classe).
Constarà d’expressió escrita, comprensió oral, comprensió escrita i expressió oral.
Requisits i procés de recuperació: L’alumne/a que no es presenti o superi l’avaluació contínua podrà presentar-se a l'avaluació única.

Sistema de qualificació: L’alumne/a aprova amb una nota de cinc, i suspèn amb menys d’aquesta nota.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran "no presentats" els estudiants que no entrin en l'avaluació continuada ni s'hagin presentat a l'examen de recuperació de juny.

Observacions

Sense observacions

Assignatures recomanades

 • Alemany I
 • Alemany II
 • Alemany III