Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Comunicació persuasiva
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANNA MARIA ALVADO TEIXIDO  / JOAQUIN RAFAEL GARCIA-LAVERNIA GIL
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.

Continguts

1. Introducció a la persuasió

          1.1. Comunicació i persuasió

          1.2. Persuasió i canvi d'actituds

          1.3. Tècniques derivades de l'estudi de la persuasió aplicades a la comunicació de masses

          1.4. Tècniques derivades de l'estudi de la persuasió aplicades al procés de venda

2. Elements del procés persuasiu en la comunicació interpersonal i de masses I

          2.1. L'emissor

3. Elements del procés persuassiu en la comunicació interpersonal i de masses II

          3.1. El missatge

          3.2. El context

4. Efectes de la comunicació persuasiva en el receptor

          4.1. Resistència davant la persuasió

          4.2. Persistència de la persuasió

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 22 0 22
Classes pràctiques 2 1 3
Elaboració de treballs 3 11 14
Exposició dels estudiants 2 10 12
Prova d'avaluació 2 22 24
Total 31 44 75

Bibliografia

 • Brown, J.A.C. (1995). Técnicas de persuasión. Madrid: Alianza.
 • Cuesta, U. (2000). Psicología social de la comunicación.. Madrid: Catedra.
 • Ferrater Mora, Josep, (1968). Medio y mensaje. [S.l. s.n.].
 • Laborda, Xavier (1995). De retòrica: la comunicació persuasiva . Barcelona: Barcanova.
 • Ricarte Bescós, José María (1999). Creatividad y comunicación persuasiva. Bellaterra; Barcelona: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions .
 • Santiago Guervós, Javier de (2005). Principios de comunicación persuasiva. Madrid: Arco Libros.
 • Spang, K. (2005). Persuasión. Fundamentos de retórica.. Pamplona: Eunsa.
 • Postman, Neil (1990). Divertim-nos fins a morir : el discurs públic a l'època del "show-business" . Barcelona: Llibres de l'Index.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova escrita de conceptes i competències. Prova d'avaluació 50
Activitat pràctica: anàlisi d’un spot publicitari sobre destinació, empresa o producte turístic, seguint un model predeterminat donat i exposició de les estratègies de contingut i creativa Correspondència del tema triat amb el contingut de l'assignatura.
Anàlisi acurada de l'estratègia de contingut.
Anàlisi acurada de l'estratègia creativa.
Correcta expressió oral.
Suport audiovisual i tecnològic a l'exposició.
20
Activitat pràctica: dinàmica de grup a partir d'un cas en el qual els alumnes, en grup, han d'arribar a un acord unànime seguint tècniques de persuasió. Capacitat de persuasió argumentada.
Capacitat de reflexió al voltant de temes adjacents a la matèria del curs.
Correcta expressió oral així com respecte per les opinions dels companys.
10
Activitat teorico-pràctica: Role play/Exposició on es demostri que l'alumne domina les claus per aconseguir la persuasió.
Els temes se sortejaran el primer dia de classe. El dia de la prova es determinarà amb antelació segons el nombre d'alumnes matriculats i es comunicarà a l'alumnat a través de les plataformes digitals corresponents (Moodle+Alexia).
Elaboració del discurs i argumentari.
Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits durant el curs.
Capacitat i correcció en l'exposició oral.
20

Qualificació

TOTES les activitats són obligatòries i imprescindibles per a l’avaluació contínua. Per tant, és INDISPENSABLE per aprovar l'assignatura la realització de TOTES les activitats avaluadores.
NO es tindrà en compte en la nota final l'assistència a clase.

L'avaluació continuada quedarà incompleta si no es fan totes les activitats, per la qual cosa l'alumne haurà de qualificar l'assignatura en base a l'avaluació única.

Els alumnes que no puguin seguir el sistema d'avaluació continuada hauran de fer avaluació ÚNICA.

L’AVALUACIÓ ÚNICA es farà mitjançant una prova escrita en la qual s’inclouen TOTS els temes que apareixen en l’apartat “Contingut” de l’assignatura, juntament amb TOTS aquells aspectes tractats al llarg de l’assignatura. La qualificació de l'assgnatura serà la nota resultant d'aquesta prova (100%).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindran la qualificació de "No presentat" els alumnes que no hagin ni seguit l'avaluació contínua, ni s'hagin presentat a l'avaluació única.