Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L’objectiu principal d’aquesta assignatura és que l’alumne arribi a assolir els coneixements bàsics en el domini d’un sistema global de distribució (GDS) com és AMADEUS, el sistema més utilitzat en les agències de viatge a nivell espanyol i europeu i que tindrà continuïtat en el temari de l’assignatura optativa Gestió operativa d’Agències de Viatges. Es treballarà primordialment amb el sistema transaccional, oferint l’Escola un diploma atorgat per AMADEUS.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JOSE BOYRA AMPOSTA  / ESTHER QUEROL CASTILLO
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
 • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític

Continguts

1. TEMA 1. Reserves Aèries (Amadeus Transaccional / Vista) Accés al Sistema. Codificació de ciutats, companyies aèries y països. Consulta de vols. Elements obligatoris de la reserva. Elements opcionals de la reserva. Recuperació de reserves. Modificació de reserves. Passatgers freqüents. El sistema de Cues. Exercicis.

2. TEMA 2. Tarifes Aèries (Amadeus Transaccional / Vista) Conceptes bàsics en tarifes aèries. Consulta de Tarifes per dos punts. Consulta de la millor tarifa. Consulta de Tarifes per una ruta. Ruta d’una Tarifa. Classes de Reserva. Nota de la Tarifa. Tarifes negociades. Canvi de moneda. Càlcul d’equipatge extra. Exercicis.

3. TEMA 3. Reserva de Cotxes (Amadeus Vista) Codificació dels terminis dels cotxes. Llistat d’oficines de lloguer de vehicles Disponibilitat de vehicles. Condicions de tarifes de cotxes. Reserva de vehicles. Bono de vehicles. Exercicis.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 12 50 62
Classes participatives 11 0 11
Prova d'avaluació 2 0 2
Total 25 50 75

Bibliografia

 • Benjamín del Alcázar Martínez (2005). LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO . Esic .
 • PICO GATO, FATIMA (2000). Manual de Reservas Savia-Amadeus. Opentur.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Aprenentatge basat en problemes (PBL) Verificació que l’alumne sap aplicar de forma lògica i clara tot aquells concepte que se li ha explicat amb anterioritat de forma teòrica. 50
Prova d'avaluació Amb preguntes que poden ser teòriques i pràctiques que permetran la verificació de l’adquisició dels coneixents de l’assignatura. 50

Qualificació

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE L’ASSIGNATURA

AVALUACIÓ CONTÍNUA:

Es realitzaran durant les sessions de classe exercicis, per a posar la teoria en pràctica, els quals hauran de ser lliurats com a màxim la sessió anterior a la prova i que suposaran el 50% de la nota final. Tanmateix l'alumne haurà de realitzar al final del quatrimestre un examen que serà efectuar una reserva amb tot allò que s’haurà anant aprenent a classe i que suposarà l’altre 50% de la nota total final.

Per a poder aprovar aquesta matèria serà obligatori aprovar ambdues parts per separat, amb una nota mínima de 5.

AVALUACIÓ ÚNICA:

Aquells alumnes que vulguin fer l’avaluació única hauran de realitzar un sol examen pràctic (100% de la nota) tot aplicant els coneixements descrits en el disseny de l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Serà "No Presentat" aquell alumne que no realitzi la prova escrita i/o pràctica

Observacions

És molt important el tenir clars conceptes prèviament apresos de terminologia IATA, tarificació aèria i de billetatge. Es recomana preparar els exercicis a casa abans de dur-los a terme a l'aula, amb l'ajut de la teoria proporcionada.

Assignatures recomanades

 • Anglès IV
 • Creació d'itineraris i viatges combinats
 • Gestió d'intermediació, transport i distribució
 • Tipologies i estratègies de destinacions turístiques