Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'assignatura tracta sobre els conceptes, aspectes metodològics i tècniques comunicatives i d'interpretació que s'utilitzen en el guiatge turístic.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.

Continguts

1. 1. Concepte. Tipus de guia. Funcions. 1.1. Guia local 1.2. Guia de ruta 1.3. Evolució històrica de la figura del guia 1.4. La reglamentació de la professió

2. 2. El client i tipus de serveis 2.1. Les agències de viatges 2.2. Ens públiques i/o privades 2.3. Associacions i col·lectivitats 2.4. Monuments, conjunts històrics i museus 2.5. Centres d’ensenyament 2.6. Els “privates” o particulars 2.7. El client empresa 2.8. Els guies

3. 3. Com preparar el viatge: la sortida, el desenvolupament i l’arribada. 3.1. Tasques a realitzar 3.2. Fonts d’informació i documentació 3.3. L’agenda telefònica 3.4. Divises i moneda estrangera 3.5. Les excursions facultatives 3.6. Les compres i comissions

4. 4. Tècniques de comunicació. 4.1. La comunicació no verbal 4.2. La comunicació verbal 4.3. Tècniques a utilitzar segons l’espai o escenari

5. 5. Dinàmica de grups. Resolució de problemes. 5.1. La dinàmica de grups en la professió del guia. 5.2. Fases de la dinàmica de grups 5.3. Tipologies de grups 5.4. Aspectes de l’atenció als grups turístics i resolució de problemes

6. 6. Tècniques d'interpretació 6.1. Conjunts patrimonials culturals 6.2. Conjunts urbans 6.3. Espais naturals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 20 23
Classes expositives 15 8 23
Exposició dels estudiants 5 12 17
Lectura / comentari de textos 0 5 5
Prova d'avaluació 2 5 7
Total 25 50 75

Bibliografia

 • Galí Espelt, Núria (1999 ). El Guiatge turístic . Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona :Escola Oficial de Turisme de Catalunya - INSETUR. Catàleg
 • Morales Miranda, Jorge (cop. 2001 ). Guía práctica para la interpretación del patrimonio : el arte de acercar el legado natural y cultural al público visitante (2ª ed.). [Sevilla]: TRAGSA :Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. Catàleg
 • Picazo Zamora, Carlos (DL 1996 ). Asistencia y guía a grupos turísticos . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Reily Collins, Verité (2000 ). Becoming a tour guide : principles of guiding and site interpretation . London [etc.]: Continuum. Catàleg
 • Mancini, Marc (cop. 1996 ). Conducting tours (2nd ed.). Albany (etc.): Delmar. Catàleg
 • López Arranz, José (2002 ). Manual del guía . Barcelona: Laertes. Catàleg
 • Grinder, Alison L (cop. 1985 ). The Good guide : a sourcebook for interpreters, docents, and tour guides . Scottsdale, Ariz.: Ironwood Pub.. Catàleg
 • Pond, Kathleen Lingle (cop. 1993 ). The Professional guide : dynamics of tour guiding . New York [etc.]: John Wiley $ Sons. Catàleg
 • Cassedy, Kathleen (cop. 1992 ). Tour guide training : a planning guide and a model course. San Francisco: Pacific Asia Travel Association. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització d'una proposta guiada Realització d'una proposta guiada 20
Classes expositives/assistència Classes expositives/assistència 10
Exposició dels estudiants d'un projecte o programa de guiatge Exposició de casos per part dels estudiants d'un projecte o programa de guiatge 30
Comentari de vídeos Comentari de vídeos 10
Prova d'avaluació Examen final 30

Qualificació

L'avaluació del curs és continuada i té en consideració l'assistència a classe, la participació activa a les sessions i activitats presencials i l'examen.

Activitats presencials:
Activitats i exercicis de treball en grup i individuals amb l'assessorament i participació del professors: estudis de casos teòrics i pràctics, resolució de casos hipotètics i reals, programes, projectes i propostes de guiatge, etc.


Avaluació final:
La realització de l'examen final i/o presentació del treball és INDISPENSABLE per aprovar l'assignatura.

Algunes propostes s'hauran de finalitzar en hores no lectives.

Qualificació final:
La nota final del curs vindrà donada per la suma ponderada de les 3 activitats (60%), l'assistència (10%) i l'examen final (30%)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran avaluats amb la qualificació "No Presentat" aquells alumnes que, per motius aliens a la seva voluntat o per motius justificats, comuniquin al professor la seva intenció de no ser avaluats o de no presentar les activitats parcials, condició "sine qua non" per poder tenir dret a realitzar el treball i/o examen final.

Els alumnes que no puguin seguir el sistema d'avaluació continuada hauran de comunicar-se amb el professor per fixar una metodologia d'avaluació alternativa.

Assignatures recomanades

 • Animació socio cultural
 • Comunicació persuasiva