Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Aquesta assignatura aborda la gestió del patrimoni cultural dins el sector turístic, tant a Europa com singularment a l'Estat espanyol. En aquest sentit, es proposa l'anàlisi de les diferents categories del patrimoni cultural en la seva modalitat material: béns i conjunts arqueològics, arquitectònics, artístics i les restes patrimonials de la història més recent. La interpretació d'aquest llegat és clau per a la seva correcta gestió i activació turística.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ESTER NOGUER JUNCA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (10%), Francès (10%)

Competències

 • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística

Continguts

1. El patrimoni cultural: Definició i tipologies

2. La gestió dels béns culturals Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO

3. Gestió del patrimoni cultural material, immaterial i subaquàtic. Organismes que hi participen. Estudi de casos. Problemàtica.

4. Patrimoni Cultural en el mercat turístic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 35 30 65
Exposició dels estudiants 7 50 57
Prova d'avaluació 3 0 3
Total 45 80 125

Bibliografia

 • Antropología y patrimonio: investigación, documentación e intervención (2003 ). Granada: Junta de Andalucía. Consejería de Cultura :Comares. Catàleg
 • Arias, Manuel (2002 ). La Gestión del patrimonio cultural : la transmisión de unlegado . Valladolid: Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León. Catàleg
 • Ballart Hernández, Josep (2001 ). Gestión del patrimonio cultural . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Boixader Pujol, Elisabet (2008 ). La Gestió del patrimoni cultural en l'àmbit local : Màster oficial, Curs 2006-07, treballs de recerca . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Carbonell i Esteller, Eduard, 1946- (2009 ). La Gestió del patrimoni cultural en l'àmbit local : Màster oficial, Curs 2007-08, treballs de recerca . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Carreras Monfort, César Munilla Cabrillana, Gloria Artís Mercader, Mireia (2001 ). Gestió del patrimoni històric . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Crespi i Vallbona, Montserrat (DL 2003 ). Patrimonio cultural . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Munilla Cabrillana, Gloria Carreras Monfort, César (2004 ). Patrimoni cultural . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Pérez-Juez, Amalia (2006 ). Gestión del patrimonio arqueológico : el yacimiento como recurso turístico . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Prats, Llorenç (1997 ). Antropología y patrimonio . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Querol, María Ángeles (2010 ). Manual de gestión del patrimonio cultural . Madrid: Akal. Catàleg
 • Rico, Juan Carlos (DL 2006 ). Manual práctico de museología, museografía y técnicas expositivas . Madrid: Sílex. Catàleg
 • Vera Rebollo, José Fernando (2011 ). Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Wijesuriya, Gamini; Thompson, Jane; Young, Christopher (2013). Gestión del Patrimonio Cultural. UNESCO.
 • Pedersen, Arthur (2005). Gestión del turismo en sitios del Patrimonio Mundial: Manual práctico. Paris: Centro del Patrimonio Mundial UNESCO.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Docència (lectures, visionat de doumentals, vídeos i pel·lícules, treball de camp, cerca d'informació, activitats a classe) Realització de les classes de forma teòrica per introduir conceptes i temari complementant-t'ho amb activitats pràctiques i reals. 20
Realització d'un treball de grup defensat oralment Realització d'un treball (cerca d'informació, treball de camp, lectura i anàlisi de documents, redacció pròpia).
Defensar oralment el treball escrit.
40
Activitat teòrica Examen escrit 40

Qualificació

L'avaluació del curs és continua i estarà basada en una sèrie d’activitats al llarg del curs relacionades amb els continguts de l’assignatura, que són:

- Activitats a classe (20%)
- Activitat teòrica (40%)
- Treball de grup amb exposició oral (40%)

Totes les activitats són obligatòries, doncs són imprescindibles per a l’avaluació contínua. ÉS INDISPENSABLE per aprovar l'assignatura la realització de l’activitat teòrica i del treball en grup amb l’exposició oral corresponent.
Aquell alumne que no pugi fer alguna de les Activitats a classe, perdrà opció de la nota respectiva, doncs no es poden fer fóra de l’aula o en un altre dia.
En cas de no poder assistir a alguna d’aquestes activitats, només se li farà en un altre dia quan l’alumne disposi d’un justificant vàlid. En cas contrari, no només perd l’opció a aquesta nota sinó també a l’avaluació contínua.
Els alumnes que no puguin seguir el sistema d'avaluació continua hauran de fer avaluació única.

L’AVALUACIÓ ÚNICA es farà mitjançant una prova escrita i oral on s’inclourà tot el temari de l'assignatura.

Tindran la qualificació de "No presentat" els alumnes que no hagin seguit l'avaluació contínua, és a dir, que no hagin fet cap de les activitats d’avaluació continuada.

En ambdós casos d’avaluació, la nota mínima d’Aprovat és un 5.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindran la qualificació de "No presentat" els alumnes que no hagin ni seguit l'avaluació contínua, ni s'hagin presentat a l'avaluació única.

Observacions

L'avaluació del curs és continua. ÉS INDISPENSABLE per aprovar l'assignatura la realització de l’activitat teòrica i del treball en grup amb la corresponent exposició oral. Les dates de cada una de les activitats d’avaluació contínua considerades indispensables es comunicaran al principi del quadrimestre.

L’AVALUACIÓ ÚNICA es farà mitjançant una prova escrita i oral.

En ambdós casos d’avaluació, la nota mínima d’Aprovat és un 5.

Assignatures recomanades

 • Creació i comercialització de nous productes
 • Dimensió socio-cultural del turisme
 • Estratègies del espais turístics
 • Gestió de béns culturals
 • Gestió de béns naturals
 • Patrimoni de les destinacions