Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Gestió d'allotjaments i restauració
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUAN JOSE MOLINA VILLAR
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (60%), Anglès (20%)

Competències

 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. La realitat de l'allotjament turístic i la restauració. 2. La comercialització. 3. Gestió de les reserves. 4. La prestació dels diferents serveis: allotjament, restauració i spa. 5. Avaluació de l'activitat d'hoteleria. 6. Gestió interempresarial. 7. Recursos humans

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 30 25 55
Classes participatives 10 14 24
Classes pràctiques 5 1 6
Lectura / comentari de textos 10 55 65
Total 55 95 150

Bibliografia

 • Cerr, J. y otros (1990). Gestión de producción de alojamientos y restauración. Madrid: sintesis.
 • Felipe Gallego, J. (2002). Gestión de alimentos y bebidas para hoteles, bares y restaurantes. Madrid: Thomson Learning-Paraninfo.
 • Molina Villar, J.J. (2010). Balnearios, viejas prácticas nuevas costumbres. Barcelona: Astro uno.
 • Felipe Gallego, J. (2010). Gestión de Hoteles. Thomson Learning-Paraninfo.
 • García Buades, E (2001). Calidad en los servicios en hoteles de sol y playa. Síntesis.
 • Gual, M, Molina, J.J. (2012). Balnearios y Spas urbanos. La salud como eje del turismo. Astro Uno.
 • Molina Villar, JJ. (2016). Alojamiento, restauración y spa. Un día de trabajo en un hotel. Barcelona: Tempore.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Trabajos y exposiciones en grupo en relación a lo estudiado Trabajos y exposiciones en grupo en relación a lo estudiado 60
Controles y prácticas evaluatrias Controles y prácticas evaluatrias 40

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA


Es considera avaluació contínua de l’assignatura a la suma de les classes
expositives per part del professor, la presentació del treball en la data
determinada amb la seva exposició en la llengua corresponent i dues
proves avaluatòries i les pràctiques. L’assistència a l'aula només serà obligatòria en el moment
que comencin les exposicions orals dels treballs escrits, les avaluacions o les pràctiques, traient un punt per
sessió a l’alumne que no pugui justificar per escrit la seva absència per motius
laborals, de malaltia o personals.

Pel que fa a la qualificació, el valor del treball escrit i la seva exposició és del 60% i les pràctiques i el seu seguiment és del 40%.

La obligatorietat de fer el treball, l'avaluació i les pràctiques i la seva presentació és palesa. Si l’alumne
decideix no fer-ne, no se li permetrà
l’avaluació contínua havent de superar l’assignatura per l’avaluació única.


AVALUACIÓ ÚNICA:

L’alumne es podrà acollir a l’avaluació única on el 100% de la nota serà un
examen on entrarà tota la temàtica exposada a classe i aquella que hi pugui
aparèixer a la bibliografia de l’assignatura (tant la de la fitxa de l’estudiant
com aquella facilitada per el professor a classe).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:

L'estudiant que NO hagi presentat tots els treballs, ni fetes les exposicions, ni les avaluacións i pràctiques.